Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Ljubazno molim Ministarstvo da mi dostavi sve Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, kao i sve njegove izmjene od 2015. godine do danas.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Segmedina Srna Bajramović (17.11.2021)

Na osnovu člana 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo"-Drugi novi prečišćeni tekst, broj 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16,9/20 i 14/20) Skupština Kantona Sarajevo na 44. Radnoj sjednici održanoj dana 17.11.2021. godine na prijedlog zastupnice Segmedine Srna-Bajramović, donijela je sljedećI:

Z A K LJ U Č A K