Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Koliko je do danas ukupno isključenih korisnika sa centralnog grijanja? Koliko je do danas podnijetih zahtjeva za isključenje koji su odbijeni, a koiko je od tog broja isključeno? Koliko je isključenih na jednocjevnom sistemu, a koiko na dvocijevnom siste

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosimo inicijativu da se iznađu sredstva u iznosu od približno 5.500.000 KM za isplatu razlike iznosa pojedinačne subvencije u visini do 10.000 KM za rješavanje stambenog pitanja mladih po javnom pozivu iz 2023. godine

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Obzirom da sam u oktobru 2023. godine upozoravao naisticanje Prostornog planaKS zaključno sa 31.12.2023. godine, te da će nastati stanje kaosa u KS, obzirom da će Zavod za planiranje i razvoj KS neće izdavati neophodna mišljenja prilikom dobivanja neophod

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda...

Molim informaciju o eventualnim (aktuelnim) planovima uprave KJP Skunderija za građevinsku rekonstrukciju dijela kompleksa Skenderije, posebno na (neprovjerenu) informaciju koja se pojavila u javnosti a u vezi sa navodnom Odlukom o...