Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije sistema informisanja kao i planiranja optimalnijeg organizovanja servisa na grobljima u KS

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se hitno krene sa planiranjem efikasnije funkcionalne organizacije prostora, infrastrukturnih proširenja, održivog i odgovornog upravljanja na grobljima KS posebno na groblju Vlakovo

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

1. U kojoj je fazi, te koja je dinamika, realizacija projekta proširenja Južne longitudinale na teritoriji opštine Novi grad? 2. U kojoj je fazi projekat -Magistralnom putu M18?

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se koriguju kriteriji na način da kriterij za dobijanje stana bude kvadratura stana, a ne vrijednost stana i da se u obuhvat osoba koje mogu aplicirati uzme u obzir period od dana objavljivanja javnog poziva prošle godine

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove hitno izvrši inspekcijski nadzor, kako na lokaciji samog potencijalnog vodovoda, tako i u Općini Trnovo i Javnom komunalnom preduzeću "Trnocvo"d.o.o. Trnovo

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se u javni poziv za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih uslov da kupoprodajna cijena stana ili kuće ne prelazi iznos od 180.000,00 KM

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da se u Javnom pozivu za subvencioniranje rješavanja stambenog pitanja mladih sa kriterijima za dodjelu subvencija u dijelu kr.: -ugovor kupopr. ovjeren kod notara doda "ili potpisan i ovjeren predugovor za stanove u izgradnji sa vlasnikom-inv

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa kojom tražim da svoje aktivnosti izgradnje stambenih objekata, za početak jedan pilot objekat, prilagode poljednjim standardima zelene gradnje EU kako slijedi:-Da mjere energetske efikasnoti budu u službi zaštite okoliša...

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori