Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Zastupnička pitanja koja se odnose na gradnju kompleksa investitora HIFA Oil d.o.o. na parcelama između Međunarodnog aerodroma Sarajevo (u nastavku teksta - MAS) i magistralnog puta M18.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za izgradnju Reciklomata po uzoru na druge veće gradove i metropole. Svaka prazna ambalaža koja se ubaci u Reciklomat doprinosi očuvanju prirode, a onom ko ubaci donosi određena novčana sredstva.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izgradnju novog I većeg parking prostora na Vrelu Bosne, rekonstrukciju postojećeg i planiranje sredstava u Budžetu za narednu 2022. godinu.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da nam dostavi spisak svih zgrada u vlasništvu kantona, koje nisu u sistemu grijanja JP Toplane ili ne koriste plin kao gorivo.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Na osnovu molbe etažnih vlasnika molim da izvršite nadzor nad radom upravnika OKI Upravitelj na zgradi u ulici Semira Frašte 15, općina Novi Grad.

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori