Izvještaj o radu i poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu

Izvještaj o radu i poslovanju kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Toplane - Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2023. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
07.2024
Nosilac posla: 
KJKP Toplane
Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2024
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu