Informacija o radu i poslovanju „Bags -Energotehnika" d.d. Vogošća za 2019. godinu

Informacija o radu i poslovanju „Bags -Energotehnika" d.d. Vogošća za 2019. godinu
Vrsta: 
Informacija/Izvještaj
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
07.2020
Nosilac posla: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2020
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu