Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".

Postavljeno na: 
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

"Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture da u što kraćem roku izda nalog KJKP PARK za potkresavanjem Platana u ulici Butmirska cesta, kao i uklanjanje kompletnog stabla u ulici Butmirska cesta kod broja 52, Općina Ilidža".

Postavljeno na: 
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori

Zaključak sa sjednice

1.Zadužuju se svi Ministri u Vladi Kantona Sarajevo koji vrše nadzor nad poslovanjem javnih ustanova, agencija, direkcija, fondova i zavoda čiji je osnivač Kanton Sarajevo i Vlada Kantona Sarajevo, da pripreme i predlože Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo izmjene zakona koji tretiraju ove oblasti i osnivačka akta navedenih organizacija u smislu preciziranja odredbi da izabrani i imenovani zvaničnici na bilo kojem nivou vlasti, istovremeno ne mogu obnašati upravljačke i rukovodne dužnosti u istim.

Inicijativa prema ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture "da u što kraćem roku izda nalog KJKP "RAD" za izgradnju javne rasvjete oko Druge Osnovne škole – Ilidža, Općina Ilidža."

Postavljeno na: 
8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori