Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

„ Da se hitno obezbjedite finansijska sredstva za projekt sanacije i pokrenu aktivnosti na izvođenju radova kanalizacije na tretiranom lokalitetu kako bi se spriječila daljnja zdravstvena i ekološka katastrofa za građane ovog lokaliteta“

Postavljeno na: 
8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

U kojoj fazi je izgradnja kanalizacione mreže Zabrđe- Smiljevići, općina Novi grad Sarajevo, a po saznanjima za ovaj projekat postoji urađena projektna dokumentacija, ali je „Vodovod i Kanalizacija“ blokirao njegovu realizaciju

Postavljeno na: 
9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Poslaničko pitanje u ime građana sa područja MZ Pofalići II, a pitanje se odnosi na problematiku privremenih priključaka na vodovodnu mrežu za oko 20 vlasnika objekata u zoni klizišta „Baždarevo“ u djelu ulice Humska

Postavljeno na: 
9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

"Kada će biti donesen Pravilnik o postupcima i mjerama u slučajevima aksidenata na vodama i obalnom vodnom zemljištu za vodotoke druge kategorije, shodno Zakonu o vodama, Službene Novine Federacije 70/06 i Zakona o vodama, Službene Novine KS br.18/10?"

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Za rješavanje problema razlijevanja oborinskih i podzemnih voda u Ulici Posavska. Problem se ogleda u razlijevanju podzemne vode po ulici, od broja 37 do broja 41, koja u zimskom periodu na minusima kompletnu površinu ulice zaledi

Postavljeno na: 
15. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri