Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima

Zakon o izmjeni Zakona o komunalnim djelatnostima
Vrsta: 
Prijedlog zakona
Oblast: 
OBLAST KOMUNALNE PRIVREDE
Dio: 
NORMATIVNI DIO
Rok: 
03.2018
Nosilac posla: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2018
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu