Zastupnička pitanja

Vildana Bešlija

21.05.2020

Samra Ćosović-Hajdarević

27.05.2020

Neira Dizdarević

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

21.05.2020

Smiljana Viteškić

21.05.2020

Sead Milavica

21.05.2020

Damir Nikšić

21.05.2020

Samir Suljević

27.05.2020

27.05.2020

Arijana Memić

27.05.2020

Jasmina Bišćević-Tokić

21.05.2020

21.05.2020

Danijela Kristić

21.05.2020

Jasna Duraković

21.05.2020

21.05.2020

Vedran Jakupović

21.05.2020

Admela Hodžić

21.05.2020