Podnosim inicijativu da se pokrene izrada "registra stanodavaca i zakupaca u KS"