Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 20.10.2011

Puni tekst pitanja:

„ Da se hitno obezbjedite finansijska sredstva za projekt sanacije i pokrenu aktivnosti na izvođenju radova kanalizacije na tretiranom lokalitetu kako bi se spriječila daljnja zdravstvena i ekološka katastrofa za građane ovog lokaliteta“

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 14.09.2011

Puni tekst pitanja:

„Zašto se svako veče između 22,00 i 24,00 sati zatvara voda građanima koji žive na lijevoj obali rijeke Miljacke“?

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 31.05.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se uspostave polazene osnove za uključivanje svih relevantnih aktera u rješavanje problematike komunalni predmeta koji se vode kod Općinskog suda u Sarajevo u predmetu naplate potraživanja tj. da se aktueliziraju već predložene preporuke za rješavanje ovih predmeta.“

Centralna izborna komisija, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 06.09.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na 44. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 06.09.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje koje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Centralna izborna komisija

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

" Molim Centralnu izbornu komisiju BiH da mi odgovori da li je u suprotnosti sa Izbornim zakonom BiH da osoba (Hamdo Karić) istovremeno bude zaposlena kao drževni službenik (pomoćnik gradonačelnika u Gradskoj upravi Grada Sarajeva) i da bude kandidat (ovjeren od Centralne izborne komisije BiH) na Lokalnim izborima 2016. godine (kandidat za načelnika Općine Trnovo-FBiH) i ako jeste u suprotnosti sa Zakonom, koje aktivnosti će Centralna izborna komisija poduzeti po ovom pitannju" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo, Svim fondovima Kantona Sarajevo, Svim javnim preduzećima Kantona Sarajevo, Svim javnim ustanovama Kantona Sarajevo, Svim samostalnim kantonalnim upravama, Svim zavodima Kantona Sarajevo, svim direkcijama Kantona Sarajevo

42.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 07.05.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

1. Da li su sistematizacijom radnih mjesta obuhvaćena prava i uzete u obzir slijepe i slabovidne osobe?

2. Koliko je slijepih i slabovidnih osoba uposleno u vašoj upravnoj organizaciji, te na kojim radnim mjestima?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kabinet Predsjedavajuće, Kabinet premijera, Pravobranilaštvo KS, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavila je zastupničko pitanje:

"Tražim od Kabineta premijera Kantona, Kabineta predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine i svih ministarstva Kantona da mi odgovore da li u ovom mandatu imaju osobe angažovane izvan sistema državne službe, na privremenim ugovorima o djelu ili radu. Tražim da dostave ugovore iz kojih se vidi opis poslova koje rade, te izvještaji o urađenom. Tražim izjašnjenje svakog organa koji ih ima o pravnoj osnovi za takve ugovore, obzirom da su izvan Zakona o državnoj službi. Zakona o namještenicima. Zakona o radno-pravnom statusu poslanika. Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade i Zakona o platama. Posebno tražim od svakog ministarstva da navede da li su i koje od ovih osoba nakon toga zaposlene na stalno radno mjesto. Tražim očitovanje Pravobranilaštva da li smatraju da li je ovim ugovorima prekršen zakon i nanešena šteta Kantonu Sarajevo, te da li su poduzeli aktivnosti na zaštiti zakonitosti."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

Naime, jedan od mnogobrojnih problema sa kojima se svakodnevno susreću porodice djece s poteškoćama u razvoju i osoba sa težim invaliditetom je izvršavanje obaveza izvan kuće, a koja uključuju javne ustanove (posjeta doktoru, prikupljanje i ovjeravanje dokumentacije, ovjeravanje zdravstvene knjižice, javljanje na Zavod za zapošljavanje, plaćanje računa itd). Sve ove radnje same po sebi podrazumijevaju duge redove, te iziskuju sate odvojenog vremena za iste.
Da bi, npr., roditelj djeteta s poteškoćama u razvoju obavio nešto od navedenog, neophodno je organizovati pomoć nekog bliskog, da za to vrijeme ostane s djetetom. U težem su položaju porodice koje nemaju ovakvu podršku, pa se dešava da su primorani povesti dijete sa sobom. U tom slučaju, dijete s poteškoćama u razvoju, obzirom na posebne potrebe, arhitektonske barijere, gužve i duge redove, dolazi u nepovoljan položaj.
Naravno, ne postoji čarobni štapić koji bi ovim porodicama riješio probleme, ali mali korak ka tome je i ova inicijativa, putem davanja prednosti porodicama djece s poteškoćama u razvoju i osobama sa invaliditetom u javnim ustanovama, i na taj način skraćivanjem vremena potrebnog za izvršavanje neophodnih obaveza. U općinama, ambulantama i ostalim javnim ustanovama postoje natpisi ро kojim prednost imaju RVI, šehidske porodice, trudnice, pa predlažem da se uz ove grupe jasno i transparentno istakne i pravo prednosti za osobe sa invaliditetom i porodice djece sa poteškoćama u razvoju.

Odgovor:

ODGOVOR:

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo podržava pokrenutu inicijativu da se za osobe sa težim invaliditetom i roditelje/staratelje djece sa poteškoćama u razvoju da prednost kod ostvarivanja određenih prava u javnim ustanova u skladu sa njihovim potrebama.

Kako je ova praksa uobičajena u većini javnih ustanova Kantona Sarajevo kada su u pitanju osobe sa invaliditetom, smatramo opravdanim da se ovim osobama kao i roditeljima/starateljima djece sa poteškoćama u razvoju omogući pravo prvenstva, zbog činjenice da je djeci...

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Molim da mi dostavite spisak ljudi koji rade u Kantonu Sarajevo po osnovu Ugovora o djelu i mjesta na koja su raspoređeni?"
"Spisak novouposlenih u 2012.godini i mjesta na koja su raspoređeni?"

Puni tekst pitanja:

"S obzirom na mišljenje da su delegatske plaće visoke, želio bih da vidim kako iste izgledaju u komparaciji sa plaćama uposlenika u Javnim preduzećima i Javnim ustanovama."

"Želio bih da se se upoznam sa iznosima plaća posebno u Javnim preduzećima i to sa iznosima po konkretnim pozicijama, prosječna plaća uposlenika, plaća higijeničarke, direktora sektora, generalnog direktora, sekretara i sl."

"Interesuje me broj menadžerskih ugovora u Javnim ustanovama i Javnim preduzećima i mišljenje ministara o neophodnosti istih."

Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

U cilju transparentnosti trošenja javnih sredstava u smislu ličnih ili institucionalnih grantova, pokrećem inicijativu da sva resorna ministarstva koja u okviru budžeta imaju definisane stavke za grantove, podatke o istima objavljuju na zvaničnim web stranicama svojih institucija" .

27. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri , 05.06.2013

Puni tekst pitanja:

1. “ Molim sva ministarstva Kantona Sarajevo da dostave spisak svih uposlenika po Ugovoru o djelu od 2010-2013. godine.
2.“ Molim sve ministe da mi dostave za svaku godinu koliko je ministarstvo isplatilo novca po navedenim Ugovorima o djelu“.

11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.01.2012

Puni tekst pitanja:

"Molim vas da mi do sljedece sjednice u pisanoj formi dostavite broj, imena i prezimena i stručne kvalifikacije svih kadrova, u svim ministarstvima koji su u posljednjih godinu dana primljeni kao savjetnici i strucni saradnici."
U skladu sa inicijativom koju je pokrenuo prije više od godinu dana, a kojom bi se ukinula diskriminacija prema sugrađanima i sugrađankama koji se ne izjašnjavaju kao Bošnjaci, Srbi i Hrvati, i o kojoj se Vlada još uvijek nije izjasnila, poslanik je postavio pitanja:
"Da li se Vi i vaša partija zalažete za ukidanje diskriminacije prema Ostalima?

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Svim Ministarstvima Kantona Sarajevo, Vlada Kantona

19. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.09.2012

Puni tekst pitanja:

„Koliko je u zadnjih godinu dana primljeno novih uposlenika, volontera i pripravnika u službama Vlade, ministarstvima, te službama Skupštine?

Na osnovu kojeg javnog konkursa, poziva i po kojim kriterijima?”

„Da li do sada nije bilo više od 11 komisija u Ministarstvu za boračka pitanja? Molim da mi se dostave imena članova komisije i iznos koji je dodijeljen članovima i njihov borački status, jer nas je ministar informirao da je 80% istih, van kategorija boračke populacije.“

18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 18.07.2012

Puni tekst pitanja:

„U okviru borbe za smanjenje nezaposlenosti Vlada Kantona Sarajevo usvojila je Zaključak da se obavezno upute u penziju oni zaposlenici, koji su korisnici budžeta ( Skupštinske službe, Vladine Službe, Ministarstva, Javne ustanove) koji su ispunili uslove za penzionisanje u skladu sa Zakonom i kolektivnim ugovorima. Međutim, ovaj Zaključak se u praksi ne poštuje i mnogi zaposlenici koji su stekli uslove još su u radnom odnosu i na njihovo mjesto mogli su doći novi ljudi sa Zavoda za zapošljavanje.

Vlada Kantona, sva ministarstva

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa za vršenje javnih nabavki u Kantonu Sarajevo od privrednih društava koja zapošljavaju osobe sa invaliditetom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je za 43. Radnu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo, održanu dana 25.06.2018.godine, dostavio zastupničku inicijativu koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
44.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mersiha Mehmedagić je podnijela inicijativu "za rekonstrukciju putne infrastrukture na prostoru Općine Ilidža i to ulica: Rustem-pašina, od kružnog toka do mosta na rijeci Željeznici, te put Famosa, od raskrsnice sa ulicom Lasički drum, uz industrijsku zonu Famos, do entitetske linije".

Inicijativa uz obrazloženje se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 05.12.2016

Puni tekst pitanja:

1. Osvrt na odgovor koji sam dobila od Direkcije za puteve KS na zastupničku inicijativu sa 20. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, a vezano za rješavanje problema velikih saobraćajnih gužvi na tzv. ''0'' transferzali, na dionici od tržnog centra SCC do mosta Suade i Olge, proširenjem ceste na 2+2 saobraćajne trake.

U odgovoru stoji da bi se realizacijom predmetne inicijative, naravno, znatno poboljšali uslovi odvijanja saobraćaja, te da je prilikom izgradnje tržnog centra SCC investitor, kroz dobijanje urbanisticke saglasnosti i odobrenja za gradjenje objekta, bio uslovljen da rekonstruiše, odnosno proširi transferzalu na 4 saobraćajne trake na cijeloj dionici. Međutim, investitor je izvršio proširenje samo na dijelu do ulaza u garažu tržnog centra SCC, a kao razlog tome se navode neriješeni imovinsko-pravni odnosi na dijelu gdje se nalazi privremeni parking prostor. Takodje, dio odgovornosti se prebacuje i na Općinu Centar, koja nije pristala učestvovati u sufinansiranju ovog projekta, a navedena dionica je u nadležnosti kantonalnog ministarstva, dakle ne u općinskoj nadležnosti.

Smatram da je odgovor nepotpun i nekorektan – jer se nameće pitanje: šta će se dalje dešavati? Investitor je bio uslovljen da izvrši proširenje dionice, nije ispunio tu obavezu, i u samom odgovoru nema naznaka da će se ovaj problem uopšte riješiti. Stoga ponavljam inicijativu i apelujem na Vladu i nadležne institucije da pristupe rješavanju spornih imovinsko - pravnih odnosa, te da preispitaju obaveze investitora koje su bile uslov za dobijanje potrebnih dozvola za gradjenje, te da se utvrde odgovornosti i konačno riješi problem sa kojim se građani Kantona Sarajevo svakodnevno suočavaju. Molim da se po navedenom očitujete u rokovima definisanim Poslovnikom.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

43.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 25.06.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović, na 43. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.06.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koju mozete naci u prilogu.

Direkcija za puteve, Grad Sarajevo, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Općina Novo Sarajevo, Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo

30.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 24.05.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na zahtjev građana Kupreške i ulice Ante Fijamenga podnio inicijativu vezano za izgradnju Južne longitudinale u Sarajevu.

Inicijativa se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Direkcija za puteve, Ministarstvo saobraćaja, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezanu za rješavanje statusa objekata na trasi IX transferzale.

Puni tekst pitanja:

Zastupnička inicijativa vezanu za rješavanje statusa objekata na trasi IX transferzale.

Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

"Molim Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo da mi odgovori:
a) Sa koliko stanova raspolaže Zavod i
b) Ko koristi stanove Zavoda i po kojem osnovu (pojedinačni pregled)?“

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

Općina Novo Sarajevo

35.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 15.11.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mario Vukasović je na 35. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.11.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo zastupničku inicijativu za postavljanje nekog vida usporivača brzine i vertikalne signalizacije koja bi upozoravala vozače da uspore, u ulici Azize Šaćirbegović u blizini pješačkog prijelaza kod škole „Vladimir Nazor".

Inicijativa u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori