Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Služba za zajedničke poslove KS

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Koliko motornih vozila je u vlasništvu Kantona Sarajevo?"
"Ko ih koristi?"
"Koliko je novca utrošeno na popravku vozila od početka mandata do danas?"
"Koliko se goriva troši mjesečno na iste?"

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Hamed Aljović, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

"Molim Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine da mi odgovori, zašto ne donosi rješenja po žalbama u predviđenom zakonskom roku jer nezakonito kašnjenje rješavanje po žalbama ima za posljedicu (u slučaju uvažavanja žalbe) vraćanje predmeta na ponovni postupak ugovornom organu i ugovorni organ zbog zakonom predviđene dužine trajanja javne nabavke i vremenskog ograničenja (kraj kalendarske godine) nisu u mogućnosti realizirati neophodnu nabavku?"

Pitanje uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja

32. sjednica, Poslanička pitanja inicijative i odgovori, 23.12.2013

Puni tekst pitanja:

Moje pitanje je bilo, što je Kolegij jednoglasno usvojio da se doda na kraju šta se predlaže.
To nikad nisam dobio. Pa molim pismeni i detaljan odgovor, sa imenima poslanika, sa ukupnim iznosom sredstava, sa pojedinačnim imenima poslanika i sa prijedlogom mjera koje će se poduzeti da se to stanje prevaziđe

Odgovor:

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja nije mogla odgovoriti na postavljeno pitanje iz razloga što je pitanje nejasno, te predlaže zastupniku Ivanu Brigiću da pitanje precizira.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
35.sjednica Poslanička/zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Komisija za kulturu i sport

14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.04.2012

Puni tekst pitanja:

"Da li se uradila revizija umjetnika koji koriste pravo na uplatu doprinosa od strane Kantona Sarajevo za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje? Ako nije, planira li se uraditi revizija s obzirom da se za ovu namjenu izdvajaju znatna finansijska sredstva?"

Puni tekst pitanja:

“Da se Komisija za kulturu i sport na ozbiljan način pozabavi problemom Kinoteke, koja se nalazi na popisu sedam institucija od državnog značaja, koju je osnovala država. I da se Vlada Kantona i resorno ministarstvo u rebalansu Budžeta dodatno angažiraju oko Kinoteke.”

Ministarstvo pravde i uprave, Odbor za žalbe javnosti, Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo

37.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.01.2018

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 37. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.01.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za “nacionalni sastav Odbora za žalbe javnosti”.

Pitanje u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
38.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 40.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori