Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za režim isporuke toplotne energije u sezoni grijanja, koju vrši KJKP Toplane Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

" Molim Vas da mi odgovorite zbog čega jako često javna rasvjeta ostaje upaljena tokom cijelog dana i ko će snositi odgovornost”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za vodosnabdijevanje građana KS, kao i namjeri poskupljenja vode i novog zapošljavanja radnika u JKP VIK Sarajevo

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Potrebno je da KJKP RAD dostavi informaciju za 2016.godinu koja se odnosi na broj podignutih i dovezenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk “ u krug parkinga na Ciglanama :

-Broj motornih vozila koje su uklonili redari za naplatu parking mjesta
-Broj uklonjenih motornih vozila specijalnim vozilom „pauk“ gdje je asistirala policija odnosno na zahtjev policijskog organa
-Broj uklonjenih motornih vozila po bilo kojem osnovu
-Koliko je novca naplaćeno po ovom osnovu za 2016.godinu" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Tražim od KJKP VIK da dostave informaciju vezanu za curenje vode na stepeništu Halida Nazečića.......

22.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 14.11.2016

Puni tekst pitanja:

" Da li je tačno da menadžment VIK-a nije znao da popuni formulare aplikacija za 30 miliona eura od EBRD-a , koja bi bila utrošena u kapitalnu investiciju popravka vodovodne mreže u Kantonu Sarajevo?Ko je sve zakazao u lancu od KJKP Vodovod i kanalizacije , resornog ministarstva , Vlade Kantona Sarajevo, jer zbog toga zapravo nije realiziran ovaj izuzetno važni projekat u 2016.godini, i da li će ta sredstva biti izgubljena za ovaj projekat " ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

21.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 26.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Već niz godina na adresi Ključka kod broja 2 ulicom teče voda. Nakon upita stanara da se problem riješi stizala su razna opravdanja, od prebacivanja nadležnosti do odgovora kako curenje ne potiče iz vodovodne mreže. Molim ministra da iz JKP Vodovod i kanalizacija pribavi stručno mišljenje o čemu se radi, te na koji način ćemo građanima riješiti ovaj problem" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

" Da li je tačno da je KJKP "" Vodovod i kanalizacija Sarajevo" zaposlilo 30 novih uposlenika u radni odnos, i da li je ovim zapošljavanjem grubo prekršen moratorij na zapošljavanje u KS? Hoće li prijem ovolikog broja uposlenika smanjiti učestalost reduciranja vode u KS" ?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 19.10.2016

Puni tekst pitanja:

" Da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture pripremi i dostavi Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo na usvajanje izmjene i dopune zakona i podzakonskih akata koji će omogućiti da javna komunalna preduzeća čiji su osnivači općine u Kantonu Sarajevo (Ilijaš, Trnovo i Hadžići) u svoju nadležnost dobiju eko redare (i odgovarajuća finansijska sredstva) za kontrolu javnih zelenih površina koja nisu u teritorijalnom obuhvatu kontrole javnih kantonalnih preduzeća" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
23.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

16.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 01.06.2016

Puni tekst pitanja:

Možete li nam dostaviti važeću sistematizaciju radnih mjesta JP "Vodovodi kanalizacija"? Uz važeću sistematizaciju molim Vas da nam dostavite informaciju o svim ljudima koji su zaposleni u ovoj firmi u protekle dvije godine, kao i način na koji su provedene konkursne procedure za njihovo zapošljavanje.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori

13. sjednica - zastupnička/poslanička pitanja inicijative i odgovori, 30.03.2016

Puni tekst pitanja:

Po kojoj cijeni i koje kvalitete je nabavljen mazut za potrebe Toplana u 2015.godini?
Da li su nastupile i ako jesu koje štetne posljedice korištenjem tog mazuta u sezoni grijanja 2015/15?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
15 radna sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Ovih dana me zvalo mnogo građana i tražilo od mene da od resornog ministarstva tražim odgovor na pitanje zašto je voda sa izvorišta Bačići toliko hlorisana. Je li to znak da je voda toliko zagađena da se moraju stavljati ogromne količine hlora. Znamo da je mala količina hlora bezopasna ali veće količine tih supstanci takođe su štetne pa tražim odgovor na ovo pitanje?"

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
14. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

8. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 12.11.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Eldar Čomor na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim da nam se dostave analitičke kartice izdatih faktura za vodu i odvodnju vode za hotele, motele, restorane, autopraonice, te ostale privredne subjekte u KS, a za period u proteklih 12 mjeseci".
Ova inicijativa je pokrenuta u mjesecu julu 2015. godine, a ponovljena na 8. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo. Ovom prilikom Vas molim da na istu odgovorite u što kraćem roku.

Odgovor:

JKP "KOMUNALAC" D.O.O. HADŽIĆI JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRIVREDNIH SUBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE HADŽIĆI I ONE SE NALAZE U PRILOGU.

JKP "TRNOVO" D.O.O. JE DOSTAVIO ANALITIČKE KARTICE PRAVNIH LICA SA PODRUJA OPĆINE TRNOVO.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

"Tražim od Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture da u što kraćem roku izda nalog KJKP PARK za potkresavanjem Platana u ulici Butmirska cesta, kao i uklanjanje kompletnog stabla u ulici Butmirska cesta kod broja 52, Općina Ilidža".

Obrazloženje u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11.sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Fikret Prevljak, na Osmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo održanoj 12.11.2015.godine u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“ a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture "da u što kraćem roku izda nalog KJKP "RAD" za izgradnju javne rasvjete oko Druge Osnovne škole – Ilidža, Općina Ilidža."

Inicijativa u prilogu.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Vlada Kantona

26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 22.03.2017

Puni tekst pitanja:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo da mi odgovori u kojoj fazi je izrada podzakonskog akta:UREDBE O UPRAVLJANJU I ODRŽAVANJU GROBALJA I OBAVLJANJU POGREBNIH DJELATNOSTI, čijim bi se donošenjem uveo red i jednak tretman za sve aktere u ovoj djelatnosti, uvažavajući činjenicu da je prednacrt Uredbe bio pripremljen 2010. godine, a da je 2016. godine donesen ZAKON O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA Kantona Sarajevo (Službene novine KS br. 14/16 i 43/16)”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“S obzirom da je plaćanje usluga KJKP „Vodovod i kanalizacije“ i KJKP „Rad“ građanima s područja općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići trenuto moguće izvršiti samo na šalterima J.P „ BH Pošta“ uz naknadu od 2 KM po računu, pokrećem inicijativu u ime građana općina Ilidža, Ilijaš i Hadžići za otvaranje naplatnog mjesta KJKP „Vodovod i kanalizacije“ i KJKP „Rad“ na području navedenih općina”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

“Planira li Vlada Kantona Sarajevo nabavku krematorija za potrebe pružanja usluga kremiranja građanima Kantona Sarajevo, koji su zbog nedostatka istog prisiljeni plaćati ogromne usluge pogrebnim društvima izvan Bosne i Hercegovine za postupak kremiranja. Posebno ističući obavezu osiguranja svih oblika pružanja pogrebnih usluga u jednom multikonfesionalnom i multinacionalnom gradu kao što je Sarajevo oduvijek bilo i treba da bude”?

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Goran Akšamija je na 25. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 07.02.2017. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori" a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, postavio zastupničko pitanje: "Koje konkretne mjere poduzima Vlada KS i nadležno ministarstvo u utvrđivanju stvarnih činjenica i razloga stalnih redukcija vode od strane J.P. Vodovod i kanalizacija"?

Obrazloženje
Svjedoci smo stalnih redukcija vode samo pojedinih dijelova grada, dnevnih obaranja
dovodnog pritiska, kao i produženja vremenskog perioda redukcija (dolazak vode oko
06,00 h u jutarnjim satima). Obzirom na do sada mnoge upučene komentare i mišljenja
0 neopravdanosti redukcija koje su vjerovatno i uzrok mnogobrojnih kvarova koji su
nastupili u vrijeme niskih temperatura, molim da se od strane Vlade KS odredi neovisno
kvalifikovano (stručno) lice za izradu elaborata koji če utvrditi stvarne činjenice i
prezentirati ovoj Skupštini i građanima KS, kao i opravdanosti postojećih redukcija vode.

Kantonalna uprava civilne zaštite, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje u prilogu

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 29.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

KJKP VIK, Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

24.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 28.12.2016

Puni tekst pitanja:

" Molim da mi se odgovori na pitanje koje upućujem Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i menadžmentu KJKP " Vodovod i kanalizacija" u ime pet stotina domaćinstava koji trebaju da legalizuju svoje objekte, koji se nalaze u regulacionom planu " Buća potok 1" a ne mogu" .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo privrede

18.Radna sjednica zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 27.07.2016

Puni tekst pitanja:

U prethodnom periodu dosta se govorilo o uklanjanju pasa lutalica sa ulica Kantona Sarajevo i vidim iz izvještaja da Vlada često raspravlja o ovom pitanju .

Podržavam mjere Vlade na rješavanju ovog pitanja.

Interesuje me da li je došlo do stvarnog smanjenja broja pasa lutalica na ulicama Kantona Sarajevo, šta Vlada Kantona trenutno poduzima na tom planu i kada se očekuju konkretni i vidljivi rezultati na ovom planu ?

Ujedno tražim informaciju koju treba da pripremi Ministarstvo pravde i uprave, a odnosi se na broj eventualnih tužbi građana zbog ujeda pasa lutalica i koji se iznosi potražuju po tom osnovu .

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
19.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 20.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo zdravstva

7. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 07.10.2015

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Izudin Bajrović na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.10.2015.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu kako slijedi:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture i Ministarstvu zdravstva da se izvrši čišćenje objekta i prostora oko objekta napuštenog i devastiranog doma penzionera u Nedžarićima, kao i deratizacija istog.
Obrazloženje : Osim što pomenuti objekat predstavlja ruglo za cijeli grad, zbog višedecenijskog nerješavanja sporova vezanih za imovinsko-pravne odnose, objekat doma penzionera je postao objektivna opasnost za okolno stanovništvo, budući da se tamo nastanjio ogroman broj glodara i gmizavaca, koji ugrožavaju zdravlje stanovništva.