Da se most kod Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji spaja obalu Kulina bana sa Obalom Maka Dizdara, a koji je još u izgradnji, nazove po imenu Nijaza Durakovića

Pećanac Nermin
Inicijativa

„Da se most kod Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, koji spaja obalu Kulina bana sa Obalom Maka Dizdara, a koji je još u izgradnji, nazove po imenu Nijaza Durakovića. Sav minuli rad Nijaza Durakovića svrstava ga u red najznačajnijih političkih radnika našeg vremena. Zašto most?- zato što je njegova simbolika i njegov omiljeni stih bio od Maka Dizdara autorsko djelo „Sanjah da ću jednom izgraditi most do sunca od želje ostade temeljac na dnu srca“ i ovo je on često i citirao. Upravo most nek bude hvala za razdoblje doba jedinstva humanističke vizije ljudskog bivstvovanja.“

Proslijeđeno: