Da se obilježe četiri mjesta koja su od krucijalnog značaja za odbranu ovog grada i države.

Backović Zaim
Inicijativa

"Da se obilježe četiri mjesta koja su od krucijalnog značaja za odbranu ovog grada i države. Prvo mjesto je kuća u Hrasnici u kojoj je usvojena strategija odbrane BIH. Mjesto okupljanja tog malog broja ljudi koji su dobili informaciju o početku bombardiranja Sarajeva, 05.04.1992.godine, a to je Društveni dom na Kovačima, u nekada Sandžačkoj, danas Džininoj ulici. Treće mjesto, to je ambulanta na Bjelavama. I četvrto, to je mjesto, restoran Opštine Centar u kojem je sjedio Operativni štab i Glavni štab ARBIH. To su četiri mjesta koja su potpuno zaboravljena kao istorijska mjesta."

Proslijeđeno: