„Da Vlada Kantona pokrene inicijativu prema Federalnoj Vladi odnosno Parlamentu, da budžetski korisnici koji žive i rade u Kantonu Sarajevo, a koji se naslanjaju na federalni budžet izdvoje sredstva i da im bude naloženo da pristupe kupovini kupona.“