"Da li je Konkurs za izbor direktora JU "Osnovna muzička škola Ilidža" raspisan po važećem Zakonu o osnovnom odgoju i vaspitanju u Kantonu Sarajevo, donesenim 2011.godine, a ako nije, šta će Ministarstvo poduzeti da se zakon ispoštuje?"