Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.04.2013

Puni tekst pitanja:

"Da se iznađe mogućnost finansijske pomoći dva sportska kluba iz Vogošće,rukometni i fudbalski klub, koji su zbog svojih ostvarenih sportskih uspjeha ušli u prvu ligu. Molim ministra kulture i sporta da se u narednom budžetu planiraju sredstva i za te klubove."

Odgovor:

Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo ee svakako u okviru svojih moguenosti sufinansirati programske aktivnosti rukometnog i fudbalskog kluba iz Vogosee. Za Rukometni klub "Vogosea" vee su odlukom odobrena finansijska sredstva.

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

Na prošloj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo sam postavio pitanje koje imam utisak da je pogresno shvaćeno, pa sad želim da pojasnim. Nisam nikoga prozvao, već naprotiv. Bazen na Fakultetu sporta nije u funkciji od 1992 godine do danas. Za protekli period je rekonstruisan sredstvima Vlade Kantona u iznosu od cc 2/3 i na tome zahvaljujemo Vladi i nekim Ministarstvima.
Ono sto predstavlja problem sad a siguran sam i u buducnosti je ova cc 1/3 nezavrsenih poslova. Kako?
1. Bazen je otvoreno gradiliste.
2. Nalazi se u sredini Fakulteta, djeleci na pola upravnu zgradu od dvorana.

6. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 21.07.2011

Puni tekst pitanja:

Da premijer Vlade i ministar Minstarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, u što skorijem roku organiziraju sastanak na kojem bi se obavili razgovori i donijeli konkretni zaključci o unapređenju ambijenta za bavljenje sportom i sportskim aktivnostima te u tom smislu i efikasnijeg učešća resornog ministarstva formiranjem agencije ili fonda u sklopu Ministarstva kulture i sporta

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.04.2011

Puni tekst pitanja:

Na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.04.2011.godine u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, poslanik Elmedin Konaković , pokrenuo je u ime Kluba poslanika SDA inicijativu:
„Da se održi tematska sjednica iz oblasti sporta u septembru ove godine.
Kako nije uvrštena u Program rada, a uzevši u obzir trenutno stanje u ovoj oblasti, smatraju da je neophodno detaljnjije pristuputi rješavanju nagomilanih problema u sportu.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto je dana 17.05.2019. godine podnio inicijativu “Vladi Kantona Sarajevo, tačnije resornom ministarstvu da jednako nagradi i SFK 2000 kao i FK Sarajevo”.

Ministarstvo kulture i sporta

25. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.03.2013

Puni tekst pitanja:

Inicijativa za „osnivanje posebnog fonda, odnosno podsekcije za podršku objavljivanja djela naučnog i stručnog karaktera" te istu dostavio u pisanoj formi Vladi Kantona Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih Kantona Sarajevo i Ministarstvu kulture i sporta Kantona Sarajevo.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

23. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.01.2013

Puni tekst pitanja:

"Molim nadležne da mi dostave spisak korisnika sportskih termina i uslove tj. cijenu termina za sve sportske organizacije koje treniraju u Zetri ili koriste sadržaje i plohe na klizalištu i na Bjelašnici. Molim da mi dostavite ove informacije za sve sadržaje u Zetri, streljanu, sale za borilačke sportove, dvoranu i ostale sportske plohe"?

19. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 19.09.2012

Puni tekst pitanja:

"Da se Košarkaškom savezu BiH izdvoji finansijska nagrada u iznosu od 30.000,00 KM za plasman na Evropsko prvenstvo, kao i za plasman juniorske reprezentacije u A diviziju."

18. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 18.07.2012

Puni tekst pitanja:

„Kako i na koji način se vršila podjela VIP ulaznica za prisustvo SSF-u? Da li je to bilo izvlačenje putem šešira ili na neki drugi način? O čemu se radi? Ja želim da kažem, izrazim zahvalnost privatnoj firmi koja je organizovala SFF. Međutim znajući da je Kanton Sarajevo znatna sredstva prebacio za održavanje takvog filmskog festivala u iznosu od 190.000 KM, mislim da se moralo povesti malo više računa kako i na koji način ta privatna firma uzvraća ovoj instituciji. “

Puni tekst pitanja:

„Po važećem zakonu o pozorišnoj djelatnosti uposlenici u pozorištima uposleni na umjetničkim radnim mjestima nemaju pravo zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme sve do navršenih 18 godina radnog staža, do kada sklapaju dvogodišnje ugovore što ih dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge uposlenike i što nije u skladu sa opštim Zakonom o radu. To, a i još niz loših odredbi u važećem zakonu su razlog da pokrenem inicvijativu za izmjenama zakona o pozorišnoj djelatnosti, odnosno za donošenje novog zakonakoji bi bio usklađen sa opštim aktima i bolje uredio stvari u oblasti pozorišne djelatnosti.

11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 30.01.2012

Puni tekst pitanja:

Molim Ministarstvo kulture i sporta da mi dostavi spisak istaknutih samostalnih umjetnika koji koriste pravo na uplatu doprinosa od strane Kantona Sarajevo za penzijsko-invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje i od kada koriste to pravo.

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

Koliko novca je JU „Sarajevska filharmonija“ dobila od BH Telecoma za protekle četiri godine, jer na programima, web stranici i najavama u pisanim i elektronskim medijima stoji da je BH Telecom GENERALNI PARTNER SARAJEVSKE FILHARMONIJE?“
„Da li je taj novac prikazan u završnim računima JU „Sarajevske filharmonije“ ?“
„Zašto Upravni odbor JU „Sarajevo art“ nikad nije odgovorio ni na jedan zahtjev koji im je upućen po Zakonu o slobodi pristupa informacijama, niti se izjasnio po zahtjevima Helsinškog komiteta i Ombdusmena BiH?“

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da resorno ministarstvo Kantona Sarajevo, u skladu sa svojim nadležnostima i mogućnostima animira, kreira i propagira, preko klubova i sportskih udruženja, organizovanje radionica i kružoka sa navijačima-posjetiocima sportskih manifestacija i pokuša, preventivno djelovati, probuditi svijest i educirati navijače kako bi se preduprijedila neprimjerena ponašanja sve više prisutna na sportskim manifestacijama.“

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu Ministarstvu kulture i sporta da iznađe sredstva u iznosu 60.000,00 KM za ugradnju sistema klimatizacije dvorane Sabit Hadžić u JU KSiRC Ilidža.

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 31.03.2011

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo kulture i sporta Kantona ima saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona obzirom da je sport kao oblik vaspitanja i usmjeravanja mladih osoba postao veoma skup i kao takav nedostupan široj populaciji mladih ljudi, a istovremeno veliki broj fiskulturnih sala u školama nedostupan je mladima zbog raznoraznih prepreka?“

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za finansiranje i podršku Udruženja “Dajte nam šansu”.

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bilsena Šahman na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“Svakodnevno smo svjedoci vrlo mučnih scena kako naši građani koji su u stanju socijalne potrebe rove po kontejnerima da bi preživjeli. To navodi na razmišljanje na koji način ublažiti probleme siromašnih građana koji nisu u mogućnosti da obezbjede sebi i svojim porodicama egzistenciju. U nizu opcija i razmišljanja čini mi se kao svrsishodna ideja da javne ustanove prije svega, pa čak i privatni restorani umjesto da bacaju hranu, zašto ne bi ponudili na raspolaganje tim ugroženim članovima našega društva.
Mislim da bi ova ideja imala smisla ukolio bi bila iskordinirna na adekvatan način i sa jasnim ciljevm, naprimjer sa nevladinim organizacijama, da i sami korisnici mogu doći po svoj obrok. Zato ovu inicijativu upućujem prevashodno Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS ali i Vladi Kantona Sarajevo na razmatranje”.

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala zabrana rada u trgovačkim i ugostiteljskim objektima za vrijeme državnih praznika u Kantonu Sarajevo”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Bišćević-Tokić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za donošenje Uredbe kojom bi se propisala obaveza poslodavcima koji se bave trgovinom u Kantonu Sarajevo da radnici/ce koji rade za kasom moraju imati stolicu prilikom rada”.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za energetsku efikasnost u javnim institucijama i preduzećima KS”.

Ministarstvo finansija, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Biščević Tokić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo „da obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za užine ili veći džeparac za srednjoškolce i studente koji su štićenici KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo odnosno Dječijeg doma „Bjelave“.

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Jasmina Biščević Tokić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo „da obezbijede sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo za promjenu električnih instalacija u KJU “Dom za djecu bez roditeljskog staranja” Sarajevo odnosno Dječijem domu „Bjelave“.

Ministarstvo pravde i uprave, Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

• Da li navedena ministarstva imaju informacije ili izvještaje o dosljednoj primjeni prava po osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca-branilaca („Službene novine Kantona Sarajevo br. Z45/12., 26/14.,46/17.)

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond (ukoliko ne postoji) za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu Sarajeva”.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnica Bibija Kerla na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničko pitanje vezano za Odluku o subvenciji grijanja.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori