Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

12. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 29.02.2012

Puni tekst pitanja:

Da se dostavi mišljenje Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, ko je i zašto odobrio povećanje spratova u Stupskoj ulici?

Puni tekst pitanja:

"Koji su razlozi da se već dva, tri puta dešava pomor ribe u rijeci Bosni na dužini od 2-3 kilometra? Radi se o dijelu korita rijeke Bosne od izvorišta Bačevo do sliva u rijeku Željeznicu."

Puni tekst pitanja:

„Zašto se u gradu ne čiste slivnici, ili se barem bolje ne održavaju?“

Puni tekst pitanja:

Da li je ispoštovana procedura provođenja Izmjena i dopuna Regulacionog plana, na čiju inicijativu je došlo do Izmjene i dopune Regulacionog plana Stup nukleus?

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

„Kakva je kakvoća zemnog gasa u Kantonu Sarajevo?“

Puni tekst pitanja:

Da se iz namjenskih sredstava zaštite okoliša koja dolaze u Kanton po osnovu registracije motornih vozila, prisutpi sistematskom rješavanju korita rijeke Miljacke, što obuhvata izradu tri kolektora, čišćenje rijeke, te regulisanje vodostaja rijeke Miljacke.

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da nadležno ministarstvo Kantona Sarajevo obezbjedi finansijska sredstava za ogradu šehidskog mezarja u mjestu Trebečej, Opština Trnovo.“

8. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 20.10.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li je zaista moguće, poslije toliko godina, da se prostor ispred vijadukta na Ciglanama uredi na jedan pristojan način s zdravstvenog i etičkog aspekta.“

7. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 14.09.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se brana na rijeci Miljacki stavi u pogon ukoliko je u ispravnom stanju, a ukoliko nije, da se predhodno izvrši opravka iste od strane stručnih lica.“

Puni tekst pitanja:

Obzirom da je u posljednja tri mjeseca sušni period što je uslovilo pad nivoa rijeke Miljacke, otpad koji se inaće, bez ikave potrebe, baca u koristo rijeke već je nekih 15 cm iznad niskog nivoa rijeke što uistinu predstavlja veoma ružnu sliku za grad Sarajevo, a i činjenica da predstoji kišni period, narastanje bujica i odvođenje tog otpada u slivove rijeke Bosne i izvorišta sa kojih se građani Sarajeva snabdjevaju pitkom vodom,iniciram da Vlada Kantona u koordinaciji sa kantonalnlnim komunalnim preduzećima pokrene aktivnosti na čišćenju korita rijeke te da se preduprijede eventualni problem

Puni tekst pitanja:

Koji je tačan iznos finansijskih sredstava potrebnih za popravak dijela fasade zgrade u kojoj se nalaze Univerzitet u Sarajevu i Pravni fakultet, koja ga je institucija utvrdila te u kojem vremenskom roku će ovoj zgradi biti vraćen prvobitni izgled i uklonjene drvene skele, posebno uvažavajući da je ista pod zaštitom države“

„Problem obrušavanja fasade ove zgrade treba riješiti u toku građevinske sezone i ne dopustiti da se uđe u zimski period te u tom smislu, za ovu namjenu, odmah obezbijediti potrebna finansijska srestva

Puni tekst pitanja:

Na Sedmoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.09.2011.godine, kao i na Desetoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.12.2011.godine pokrenuta je
poslanička inicijativa od strane poslanika Kenana Ademovića, a koja se odnosi na izgradnju objekta u ulici Ejuba Ademovića, na lokalitetu na kojoj je izričito zabranjena bilo kakva gradnja zbog sanacije aktivnog klizišta.

Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da iznađe sredstva za rekonstrukciju krovova i utopljavanje tri (3) jedinice kolektivnog stanovanja na području MZ Hrasnica 1 i Hrasnica 2.

Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

10. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 28.12.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se zastupnicima dostavi informacija, izvještaj u kojoj je fazi izrada Studije, te i sama Studija, kako bi zastupnici imali uvida u istu.“
Nadalje, obzirom da se o problematici voda i zaštite slivova rijeka u Kantonu Sarajevo ne vodi dovoljno računa, te na osnovu prijedloga i dopisa građana, poslanik je pokrenuo inicijativu:
„Da se svake godine upriliči obilježavanje Svjetskog dana voda kroz Svečanu akademiju pod pokroviteljstvom Kantona Sarajevo i to 22.marta.“

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Ministarstvo saobraćaja

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da se što hitnije krene u rekonstrukciju ulice Adema Buče koja bi obuhvatila saniranje kanalizacije, otpadnih i obor-inskih voda, presvlačenje asfaltom cijele Ulice, horizontalnu signalizaciju, natkrivanje autobuskih stajališta, natkrivanje niša, preuređenje javne rasvjete postavljene na način da se neke sijalice nalaze na sredini trotoara, uređenje trotoara za pješake te na rizičnim mjestima i saniranje potpornih zidova“.

Kantonalna uprava za inspekcijske poslove, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

9. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 23.11.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li inspekcijski organi i komunalni redari, nadležni organi općine Stari grad i drugi nadležni organi ostalih nivoa vlasti poduzimaju bilo kakve aktivnosti kako bi se ova, siva ekonomija, konačno uredila na primjeren način?“

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

Četvrta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 30.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Nikšić na Četvrtoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu, koja se nalazi u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Treća Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 23.01.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Smiljana Viteškić na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za imenovanje Etičkog vijeća Skupštine Kantona Sarajevo.

31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 05.07.2017

Puni tekst pitanja:

Tražim da se prije početka rada sjednica Skupštine Kantona Sarajevo, intonira Himna Bosne i Hercegovine

Odgovor:

Podržana Inicijativa od svih zastupnika

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

28.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Edin Forto uputio je sljedeću inicijativu prema Skupštini Kantona Sarajevo:

1. Podnosim inicijativu za promjenu naziva Parka nacionalnih manjina, koji se nalazi u ulici Zmaja od Bosne, u Park stare željezničke stanice.

Inicijativa uz obrazloženje nalazi se u prilogu.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
31.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

10.sjednica-zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 29.12.2015

Puni tekst pitanja:

"S obzirom da sam primjetio da akti koji izlaze iz Skupštine Kantona Sarajevo nisu lektorisani, molim da mi se odgovori da li Služba koja obrađuje akte Skupštine ima lektora. Ukoliko nema pokrećem inicijativu da se hitno uposli lektor."

9. sjednica - zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 21.12.2015

Puni tekst pitanja:

„Molim da mi se dostavi koji su zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo primali paušal i u kojem periodu i koji su zastupnici primali paušal u Domu naroda Federacije BiH. Također
da mi se dostavi koji zastupnici iz Skupštine Kantona Sarajevo primaju paušal u Domu naroda Federacije BiH u sazivu 2014.-2018.“

Odgovor:

U vezi sa postavljenim zastupničkim pitanjem dostavljamo sljedeći

O D G O V O R
U Skupštini Kantona Sarajevo trenutno pravo na zastupnički paušal ostvaruju sljedeći zastupnici:
1. Ademović Kemal,
2. Akšamija Goran,
3. Aljović Hamed,
4. Avdibegović Neira,
5. Babić Ana,
6. Bajrović Izudin,
7. Bjelak Nermin,
8. Čelik Mirza,
9. Čomor Eldar,
10. Ćudić Sabina,
11. Delalić Sabahudin,
12. Dovadžija Amar,
13. Filipović Selma,
14. Forto Edin,
15. Halilović Semir,
16. Kerla Bibija.
17....

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
11. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri

SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

34.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 31.10.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Zvonko Marić na 34. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 31.10.2017.godine, u okviru tačke Dnevnog reda, "Zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

"Molim da mi se dostavi dokument na kojem se zasniva informaciju o popisu stanovništva iz 1991. na osnovu kojeg se bazira proporcijalna zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u javnoj službi i raznim tijelima javne uprave, te molim Skupštinu KS da mi dostavi informaciju o nacionalnom sastavu Odbora za žalbe javnosti kao i informaciju koliko je puta do sada Odbor zasjedao i kada. Tražim da mi se dostave datumi i TAČNO vrijeme (sat:minuta) svakog početka zasjedanja Odbora za žalbe javnosti."

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
36.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Kabinet Predsjedavajuće, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO, Vlada Kantona

27.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 10.04.2017

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje dodatna tri uposlenika u Kabinetu predsjedavajuće i zamjenika predsjedavajuće Skupštine Kantona Sarajevo

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
32.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo finansija, SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO

25.radna sjednica-Zastupnička pitanja inicijative i odgovori, 07.02.2017

Puni tekst pitanja:

Ponovio zastupničko pitanje u vezi utroška budžetskih sredstava /analitički/ za 2015. i 2016. godinu, budžetskih korisnika Kabinet Predsjedavajućeg i zamjenika Predsjedavajućeg SKS, Skupština KS, poslanici i parlamerntarne grupe

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
26.Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori