Da se Opština Stari Grad KS proglasi herojskom opštinom, iz razloga što je Opština Stari Grad prva u državi organizovala otpor na čelu sa Zelenim beretkama, policijom Stari Grad, teritorijalnom odbranom i stanovništvom Opštine

Solaković Adnan
Inicijativa

"Da se Opština Stari Grad Sarajevo proglasi herojskom opštinom, iz razloga što je Opština Stari Grad prva u državi organizovala otpor na čelu sa Zelenim beretkama, policijom Stari Grad, teritorijalnom odbranom i stanovništvom Opštine, koji su dali svoj doprinos u organizaciji otpora agresoru 1991-1995.godina."

Proslijeđeno: