Zastupnička pitanja po organima kojima su upućena

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

4. sjednica - zastupnička pitanja, inicijative i odgovori, 31.05.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li postoji mogućnost usaglašavanja u dijelu nomenklature zanimanja Sarajevskog i Zeničko-dobojskog kantona?“
Elaborirajući razloge postavljanja pitanja, poslanik Konaković upućuje na jedan pravni problem, konkretizirajući ga slučajem da je osoba završila Islamski teološki fakultet u Zenici, stekla zvanje socijalnog pedagoda, obavila pripravnički staž u OŠ Čengić Vila u Kantonu Sarajevo, a ne može polagati stručni ispit zbog toga što Kanton u nomenklaturi zvanja ne tretira zvanje „socijalni pedagog“.

Puni tekst pitanja:

„Kakvo je izjašnjenje Odbora za etička pitanja Univerziteta u Sarajevu na upit koji je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo uputio ovom odboru a povodom skandala navođenja na prostituciju studentica Pravnog fakulteta od strane profesora Pravnog fakulteta u Sarajevu?“

3. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 27.04.2011

Puni tekst pitanja:

„ Koje su dalje mjere koje ćete poduzeti kako bi obrazovni sistem u BIH oslobodili sadašnjeg religijsko i političkog uticaja od strane države?“

Puni tekst pitanja:

U kojoj se fazi nalaze pregovori sa Turskom razvojnom agencijom s ciljem finalizacije izgradnje:
- Osnovne škole u Starom Ilijašu
- Osnovne škole u Hadžićima ?

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 31.03.2011

Puni tekst pitanja:

„Da li je usvojen pravilnik o imenovanju upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu?“

Puni tekst pitanja:

Da li je resorno ministarstvo Kantona Sarajevo ispoštovalo svoju obavezu preuzetu Elaboratom o integraciji Univerziteta i Akcionim planom integracije Univerziteta u Sarajevu?“

Puni tekst pitanja:

Poslanik Dževad Rađo, na nastavku rada Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana, 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informišući da se u posljednje vrijeme u sredstvima javnog informisanja pojavljuju različite informacije u vezi sa organizovanjem postdiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, po modelu „4+1“ koji predviđa trajanje drugog ciklusa studija od jedne godine, te informacije o nezokonitim naplatama cijene studija, postavio je pitanje:

Puni tekst pitanja:

Poslanik Zaim Backović na nastavku Druge Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo, održane dana 07.04.2011.godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je slijedeća pitanja
„Planira li se izvršiti revizija, poslije ratnih, stečenih diploma akademskih zvanja svih nivoa?“

Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana integracije Univerziteta u Sarajevu

1. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 17.02.2011

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo je pokrenuo inicijativu:
«Tražim da se Skupštini dostavi kompletna dokumentacija korespodencije između Ministarstva obrazovanja i nauke, Vlade Kantona, općine Ilidža, Treće osnovne škole Ilidža, Sindikata osnovnog obrazovanja Kantona Sarajevo i Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, a u vezi sa osnivanjem i početkom rada Desete osnovne škole u Osijeku, općina Ilidža».

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Mulaosmanović Fikreta na Prvoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.02.2011. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavila je slijedeće pitanje:
„Obzirom da do sada ministri u Vladi Kantona Sarajevo nisu imali pravo na savjetnike, a iz sredstava javnog informisanja imam saznanje da je ministar Ministarstva obrazovanja i nauke uposlio savjetnika, da li je ta informacija tačna i ukoliko jeste, po kojem pravnom osnovu je to uradio?”

Puni tekst pitanja:

Na Prvoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 17.02.2011. godine, u okviru tačke Dnevnog reda «Poslanička pitanja, inicijative i odgovori», poslanik Mirsad Pindžo postavio je pitanje:
«Zašto, još uvijek, nije počela sa radom Deseta osnovna škola na Ilidži»?

Puni tekst pitanja:

Zašto i zbog kojih razloga se ne upućuje u skupštinsku proceduru na usvajanje Zakon o obrazovanju odraslih Kantona Sarajevo?

Podsjetiću da je ova Skupština još 11.02.2013. godine na 24. Skupštini Kantona Sarajevo usvojila Nacrt Zakona o obrazovanju odraslih i uputila ga u javnu raspravu.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Na području Kantona Sarajevo u primjeni je Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 10/04, 21/06, 26/08 i 31/11) , Zakon o srednjem obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/10) i Zakon o visokom obrazovanju (Prečišćeni tekst) (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/10) koji djelimično reguliraju obrazovanje odraslih u sistemu formalnog obrazovanja a u cilju cjeloživotnog učenja, razvoja cjelovite ličnosti, razvijanja životnih kompetencija, usklađivanja srednjeg i vsokog obrazovanja sa zahtjevima i potrebama odnosno kretanjima na tržištu rada, kao i usklađivanja osnovnog,
srednjeg i visokog obrazovanja sa tim nivoima obrazovanja u zemljama Evropske unije.
Obzirom da navedena regulativa ne obuhvata i ne može obuhvatiti sve situacije u kojim se nađu zaposlene i nezaposlene odrasle osobe koje imaju potrebu da se u radu koriste novim procesima rada ili se nastoje zaposliti na poslovima koja su postala tražena na tržištu rada, obraćaju se ovom ministarstvu nastojeći pribaviti informaciju da li postoje mogućnosti doedukacije za određena zanimanja i uklju
čiti se u odgovarajući obrazovni program prilagođen edukaciji, doedukaciji, odnosno obrazovanju odraslih.

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

2. radna sjednica Skupštine Kantona - Zastupnička pitanja inicijative i odogovri, 31.03.2011

Puni tekst pitanja:

Da li Ministarstvo kulture i sporta Kantona ima saradnju sa Ministarstvom obrazovanja i nauke Kantona obzirom da je sport kao oblik vaspitanja i usmjeravanja mladih osoba postao veoma skup i kao takav nedostupan široj populaciji mladih ljudi, a istovremeno veliki broj fiskulturnih sala u školama nedostupan je mladima zbog raznoraznih prepreka?“

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Vlada Kantona

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Semir Halilović je dana 18.07.2018.godine podnio zastupničko pitanje kako slijedi:

“Molim Vladu Kantona Sarajevo i Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo da mi kao zastupniku dostavi spisak, (imena i prezimena, stručna zvanja) svih 87 lica koja je Univerzitet u Sarajevu primio u radni odnos, na radno mjesto - asistent.”

“Također molim navedene organe da mi dostave i spisak lica koja su konkurisala a koja su odbijena na konkursu za prijem u radni odnos na radno mjesto asistent.”

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Elvis Vreto na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine , u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “da Vlada Kantona Sarajevo /Ministrastvo za kulturu i sport i Ministrastvo komunalne privrede i infrastrukture, pokrene akciju sanacije i postavljanja „100 koševa u Kantonu Sarajevo“ u saradnji sa lokalnim zajednicama”.

Ministarstvo finansija, Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo privrede, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša, Vlada Kantona

Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 14.05.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo podnio je zastupničku inicijativu kako slijedi:
1. Upućujem inicijativu da se olimpijski objakat BOB staza prepozna kao objekat od važnosti za razvoj Kantona Sarajevo sa svim svojim sportskim, rekreacijskim, turističkim i ekonomskim potencijalima te promotivnim značajem za Kanton Sarajevo. Skupština Kantona Sarajevo treba donese odluku o utvrđivanju javnog značaja za realizaciju Projekta "Rekonstrukcije i modernizacije borilišta Bob i sankaške staze sa pratećim objektima" na Trebeviću;
2. Da Skupština kantona zaduži Ministarsto Privrede KS da zajedno sa ZOI 84 izvrši hitno uplanjenje objekta u katastar i upis vlasništva u ZK uredu Općinskog suda u Sarajevu u skladu s upotrebnim dozvolama.

Ministarstvo kulture i sporta

Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 17.04.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Samir Suljević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “za donošenje Strategije razvoja sektora sporta u Kantonu Sarajevo”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Amel Mekić na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Molim da Ministarstvo za sport i kulturu podrži Međunarodni turnir za košarkaše u kolicima pod nazivom „Zajedno za košarku" u organizaciji Reprezentacije Bosne i Hercegovine za košarkaše u kolicima koji će biti održan u našem gradu 8 i 9 juna 2019. godine.”

Puni tekst pitanja:

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “za revitalizaciju dječijeg igrališta u ulici Komatin, MZ Širokača. Radi se o prostoru koji je opasan za korištenje jer je istom, zbog devastacije, istekla garancija za korištenje”.

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu kulture i sporta za rekonstrukciju Doma kulture u Butmiru.

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za Organizacionu jedinicu Sarajevo art.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Puni tekst pitanja:

Zastupnik Mirza Čelik na Petoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 27.02.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje vezano za zapošljavanje određene osobe u Organizacionu jedinicu Sarajevo art u okviru JU CKS KS / BKC KS.

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade, Ministarstvo zdravstva

Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 26.03.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupnik Damir Marjanović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

“U kojoj fazi je realizacija Akcionog plana za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Kantonu Sarajevo (2018-2021), i to posebno u segmentu aktivnosti Usvajanja plana uklanjanja arhitektonskih barijera u postojećim javnim objektima, a posebice u školama i fakultetima u Kantonu Sarajevo?”

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Ministarstvo kulture i sporta, Vlada Kantona

Peta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori, 27.02.2019

Puni tekst pitanja:

Zastupničko pitanje vezano za tačan iznos novca, izdvojen iz Budžeta Kantona Sarajevo, za sportske omladinske igre EYOF

Tačka dnevnog reda na kojoj je bio odgovor:
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori