Odgovori na zastupnička pitanja

11. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Davor Čičić

Admela Hodžić

Samir Avdić

Vibor Handžić

Danijela Kristić

Inicijativa da se izvrši rekonstrukcija krova Srednje škole za stručno osposobljavanje
Odgovor:

Zahtjev za odobravanje sredstava za rekonstrukciju krova, broj: 08-55/24 od 31.01.2024. godine

Adi Kalem

Sanela Klarić

Marijela Hašimbegović

Elza Gaković

Jelena Pekić

Kristina Petrović

Vildana Bešlija

Smiljana Viteškić

Damir Marjanović

Arijana Memić

Belma Kapo

Irfan Čengić

Elvedin Okerić