Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)

Arijana Memić
Pitanje

Koji je razlog neujednačenog postupanja prema oštećenim licima u krivičnim predmetima (vezano za sl.predmeta Nadin Smajlović, pri čemu se odbo omogućiti uvid u spis predmeta)

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 3 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da