Postavljam pitanje koje se tiče zapošljavanja slijepih i slabovidnih lica u KS koji su, po odobrenju Ministarstva iobrazovanja KS, a koje su završile neki od programa dokvalif. i prekvalif. u Ks, na koji način im institucije mogu pomoći za zapošlj.

Admela Hodžić
Pitanje

Postavljam pitanje koje se tiče zapošljavanja slijepih i slabovidnih lica u KS koji su, po odobrenju Ministarstva iobrazovanja KS, a koje su završile neki od programa dokvalif. i prekvalif. u Ks, na koji način im institucije mogu pomoći za zapošlj.?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 3 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da