Inicijativa za subvencioniranje produženog boravka u osnovnim školama u KS i to tako da se dodatno spusti propisani broj djece u produženom boravak kroz izmjene i dopune pedagoških standarda i normativa

Vildana Bešlija
Inicijativa

Inicijativa za subvencioniranje produženog boravka u osnovnim školama u KS i to tako da se dodatno spusti propisani broj djece u produženom boravak kroz izmjene i dopune pedagoških standarda i normativa

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 18 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da