Da li je moguće dobiti tačne podatke za period od 01.01.2022. godine do danas kome su, po kojim uslovimai kriterijima, ustanove kulture dodjeljivale prostore pod zakup...?

Admela Hodžić
Pitanje

Da li je moguće dobiti tačne podatke za period od 01.01.2022. godine do danas kome su, po kojim uslovimai kriterijima, ustanove kulture dodjeljivale prostore pod zakup..

Postavljeno dana: 
Petak, 27 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da