Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači

Samir Avdić
Inicijativa

Inicijativa u vezi sa određenim izmjenama rasporeda (satnica) vožnji na redovnoj liniji Doglodi-Otes-Ilidža te na redovnoj liniji Ilidža-Kovači

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 26 Oktobar, 2023
Pošalji mail: 
Da