Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupnička inicijativa “da Vlada Kantona Sarajevo /Ministrastvo za kulturu i sport i Ministrastvo komunalne privrede i infrastrukture, pokrene akciju sanacije i postavljanja „100 koševa u Kantonu Sarajevo“ u saradnji sa lokalnim zajednicama”.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa: “Molim da se u funkciju stavi viber broj na koji će gradjani moći na licu mjesta prijaviti Policijskoj upravi nepropisno parkirana vozila.”

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje:“Da li resorno ministarstvo i KJKP Vodovod i kanalizacija raspolažu podakom koliko je u vodovodnoj mreži Kantona Sarajevo azbestno-cementnih cijevi,u kojim djelovima,te da li postoji plan i definirana dinamika za njihovu zamjenu".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: