Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Inicijativa za sadnju plantaža paulovnije koja prema pisanju medija je brzorastuće drvo i sa većom kalorijskom moći od ostalih vrsta, te se također može koristiti za proizvodnju peleta

Postavljeno na: 
54. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Segmedina Srna Bajramović (27.04.2021)

1. Obavezuje se SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO da u roku od 2 mjeseca uvrsti u dnevni red redovne radne sjednice tačku dnevnog reda u vezi upravljanja i održavanja stambenih zgrada, analize trenutnog stanja u upraviteljstvu i učinkovitosti postojećeg zakonskog okvira.
2. Obavezuje se MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA da za gore navedenu tačku dnevnog reda redovne radne sjednice pripremi cjelovit izvještaj o stanju u upraviteljstvu, kao i ostale potrebne materijale.

1. Da za svakog građanina, koji je mjestom stanovanja bio prijavljen u Kantonu Sarajevo, a premine od COVID-19, troškove dženaze/sahrane, u cijelosti ili dijelom snosi Kanton Sarajevo. 2. Da se zaduže Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS,

Pitanje: 
Odgovor: 

Pitanje: Da li je istina kako je NO Sarajevogasa nakon zaključka Skupštine Kantona Sarajevo o moratoriju usvajao dokumente koji se odnose na reorganizaciju i povećanje broja zaposlenih, te da su pri tome izdavana rješenja sa datumom prije moratorija?

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori