Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje o statusu kontroverzno održane javne rasprave / prezentacije Studije o uticaju na okoliš za Projekt izgradnje kompleksa krematorija i komemorativnog centra na groblju Vlakovo.

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za davanje saglasnosti na dostavljeni zahtjev od KJKP ViK na trenutno izgrađenu infrastrukturu vodovodne mreže Rakovica, kojom bi upravljanje i održavanje preuzelo KJKP “ViK” .

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori