Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje:“Da li resorno ministarstvo i KJKP Vodovod i kanalizacija raspolažu podakom koliko je u vodovodnoj mreži Kantona Sarajevo azbestno-cementnih cijevi,u kojim djelovima,te da li postoji plan i definirana dinamika za njihovu zamjenu".

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Da li ste upoznati sa zagađenjem Potoka Vihrica u Općini Hadžići, te da li se poduzimaju adekvatne mjere i radnje u cilju saniranja onečišćenja i sprečavanja da se ista ponove.”

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da se Vlada KS kroz resore dva ministarstva aktivno uključi u izgradnju igrališta za naše najmladje sugradjane u saradnji sa načelnicima opština u Kantonu Sarajevo.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture da obezbijedi sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju kanalizacione mreže u naselju Butmir.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema “KJKP ,,Tržnice-pijace“ da smanje i uvedu olakšice zakupcima kisoka/box-a za plaćanje zakupnine na svim lokacijama gdje KJKP ,,Tržnice-pijace“ posjeduju svoje kiosk/box-ove”.

Postavljeno na: 
Šesta Radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori