Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupnička inicijativa prema ministarstvu komunalne privrede, “da pristupi izradi propisa kojima bi se definisao rezidentni parking, uslovi njegovog korištenja, kao i mjere za provođenje istih”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

• Molim ​Ministarstvo komunalne privrede Kantona Sarajevo i ​Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove​ da mi se dostavi ​spisak pravnih lica korisnika usluge vodosnabdjevanja koji su​ prekršajno kažnjeni shodno​ članu75.stav(1)​,

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

zastupničku inicijativu da​VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020.godinu za rekonstrukciju kanalizacionog kolektora Bjelašnica-Igman-Hadžići u njegovoj​PUNOJ dužini kako bi se spriječilo

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa da​ VLADA KS ​i resorna ministarstva obezbijede ​dostatna sredstvau budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu kako bi se ​deponija građevinskogotpadana RCUO Smiljevići stavila u punu funkciju i počelo odvo

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori