Inicijativa za rekonstrukciju kanalizacione mreže kao i izgradnji nove u MZ Blažuj.