Zaključak Segmedina Srna Bajramović (27.04.2021)

1. Obavezuje se SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO da u roku od 2 mjeseca uvrsti u dnevni red redovne radne sjednice tačku dnevnog reda u vezi upravljanja i održavanja stambenih zgrada, analize trenutnog stanja u upraviteljstvu i učinkovitosti postojećeg zakonskog okvira.
2. Obavezuje se MINISTARSTVO KOMUNALNE PRIVREDE, INFRASTRUKTURE, PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA da za gore navedenu tačku dnevnog reda redovne radne sjednice pripremi cjelovit izvještaj o stanju u upraviteljstvu, kao i ostale potrebne materijale.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture
SKUPŠTINA KANTONA SARAJEVO