Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Molim Vladu KS, Ministarstvo komunalne privrede i KJKP RAD da mi dostave informacije o količini otpada po vrsti koji je prikupljen implementacijom sistema odvojenog prikupljanja i sortiranja reciklabilnog otpada na godišnjem nivou u proteklih 5 godina

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupničku inicijativu Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima da poduzmu sve potrebne aktivnosti na donošenju pravnog okvira, kao i prostorno-planske dokumentacije kako bi se zabranila izgradnja mini hidrocentrala na Crnoj rijeci čija buduća a

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupnička inicijativa Vladi Kantona Sarajevo i resornim ministarstvima i KJP ZOI 84 “za postavljanje asfalta na dijelu prostora koji se koristi za parking na Babinom dolu”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

“Podnosim zastupničku inicijativu Vladi KS, Ministarstvu komunalne privrede i KJKP RAD da poduzmu sve potrebne aktivnosti kako bi svi javni organi, javna preduzeća i ustanove Kantona Sarajevo otpočele sa odvojenim prikupljanjem otpada i time dale doprino

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo i Ministarstvu komunalne privrede Kantona Sarajevo za izgradnju trotoara i ulične rasvjete uz magistralni put M17 na dijelu puta od Mostarskog raskršća do Hadžića.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori