Cijena ogrevnog drveta

Neira Dizdarević
Pitanje

“Da li su informacije koje posjedujem ispravne, a govore da je cijena ogrijevnog drveta kod KJP Sarajevo-šume najviša u odnosu na druga javna preduzeća koja se bave gospodarenjem šumom u BIH, ali i u regionu?

Cijena ogrijevnog drveta u JPŠ Šume RS je na panju od 23-38 KM ovisno o klasi, dok je u KJP Sarajevo-šume cijena 60 KM, skuplje je i “na putu” i “stovarištu”

Cijena drveta na panju u BP Kantonu je oko 50 KM, u US Kantonu od 31-40 KM, dok je u Republici Hrvatskoj između 31-60 KM, a drvo za izvoz oko 90 KM.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 9 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da