Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupničko pitanje: “Da li postoje proračuni buduće cijene gasa za Kanton Sarajevo nakon izgradnje Južne interkonekcije?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: ”Koji su razlozi nabavke plastičnih kontejnera za odvoz otpada umjesto uobičajenih metalnih, koji je ukupan broj plastičnih kontejnera nabavljen i koliko je u planu?”

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Molim sva javna komunalna preduzeća da mi dostave spisak SVIH otpisanih potraživanja-dugovanja fizičkih i pravnih lica od 2015. godine do danas, sa tačno navedenim razlogom otpisa za svako potraživanje, kao i njegovim iznosom u KM .

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Molim da mi se dostave informacije o prosječnoj nabavnoj cijeni gasa za svaki mjesec od 2010. godine do danas koju je KJKP Sarajevogas plaćao BH GAS-u.”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u Kantonu Sarajevo...

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori