Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu komunalne privrede i infrastrukture.

Vibor Handžić
Inicijativa

1. Ponovo podnosim inicijativu da Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture, u
komunikaciji i saradnji sa Općinom Stari Grad Sarajevo, konačno pristupi projektu
rekonstrukcije kanalizacione mreže u ulici Bakarevića, Općina Stari Grad Sarajevo, na način da
se izvrši razdvajanje trenutno spojenih sistema odvodnje fekalnih i oborinskih voda.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 8 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da