Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Inicijativa: Molim vas da mi dostavite informaciju o tome koliko je, za razliku od prethodnih godina, nabavljeno nove opreme za potrebe efikasnijeg rada komunalnih preduzeća u Kantonu Sarajevo, koja su u nadležnosti ovog ministarstva.

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za poduzete aktivnosti po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje o poduzetim aktivnostima po pitanju pripreme Pravilnika o održavanju i bližim uslovima za korištenje deponije Smiljevići i mjerama zaštite sa aspekta zaštite tla, vodotoka i vazduha...

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:• Molim za pojašnjenje zašto se planira prodaja nove drobilice građevinskog materijala koja je kupljena u okviru projekta uspostavljanja deponije građevinskog otpada na RCUO Smiljevići.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje:Da li je tačna informacija da je zbog nestručnosti i pogrešne primjene zakonskih propisa KJKP Toplane Sarajevo d.o.o. oštećeno za 9.322.356.00 KM plus kamate što u konačnici iznosi oca 11.000.000,00 KM?

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori