Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

Zastupnička inicijativa da Vlada Kantona Sarajevo poduzme sve aktivnosti kako bi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zajedno sa ostalim odgovornim javnim organima i preduzećima ubrza radove na izgradnji Južne interkonekcije kao alternativnog pravca snab

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa za izgradnju kanalizacione mreže u naselju Velešići, ulica Velešići od 146, lokacija Strelište i priključenje na gradsku kanalizacionu mrežu.

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

“Koje aktivnosti provodi ministrastvo u saradnji sa Općinom Vogošća na rješavanju urgencije podnesene ministrastvu 17.10.2019. godine od strane građana naselja Donji Hotonj vezano za problem sa odlaganjem otpada?”

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa “za otvaranje centra za plaćanje komunalnih usluga na podrućju Općine Ilidža kao i da ministrastvo planira sredstva za ovu namjenu u budžetu za 2020 godinu”.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se pristupi izradi projektnog prijedloga za adaptaciju i revitalizaciju pijačnog prostora Telali na Baščaršiji, kojim upravlja KJKP Tržnice-pijace Sarajevo.

Postavljeno na: 
14 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori