Služba za skupštinske poslove

Propisi i drugi akti

Propisi

Uredba
Uredba o izmjenama Uredbe o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Uredba
Rješenje
Rješenje za Jasminu Varka Rješenje
Rješenje za Almiru Kulovac Šetkić Rješenje
Rješenje za Jasminu Varka Rješenje
Rješenje Jasmina Varka Rješenje
Rješenje o novčanoj naknadi za slučaj smrti člana uže porodice Rješenje
Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika u Službi za skupštinske poslove SKS Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Interni pravilnik o nabavci roba, vršenju usluga i ustupanju radova kroz direktni sporazum Pravilnik
Pravilnik o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik, Pravilnik
Pravilnik o sukobu interesa za zaposlenike Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o radnim odnosima državnih službenika i namještenika Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za skupštinske poslove Kantona Sarajevo Pravilnik
Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju Sedme hitne sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju 23.sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju nastavka 22.sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju 22.sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju 21.sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju nastavka 18. i 19. Radne sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju 20. Radne sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju Treće tematske sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju nastavka 16.sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju 16.sjednice Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške održavanju 15. Radne sjednice SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o djelu za pružanje tehničke podrške održavanju 14. radne sjednice SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške održavanju Druge tematske sjednice SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške održavanju V hitne sjednice Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške održavanju nastavka 13. Radne sjednice SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor za pružnje tehničke podrške održavanju 13. Radne sjednice Skupštine Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške 12. Radnoj sjednici SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške 11. Radnoj sjednici SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške 10. Radnoj sjednici SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške 9. Radnoj sjednici SKS Ugovor, Ugovor
Ugovor o pružanju tehničke podrške 4. Hitnoj sjednici Skupštine KS Ugovor, Ugovor
Odluka
Zastupnički paušal za januar 2020.godine Odluka
Odluka za prevoz uposlenika za mart 2020.g Odluka
Odluka za zastupnički paušal za decembar 2019 Odluka
Odluka za prevoz uposlenika za februar 2020 Odluka
Odluka za prevoz uposlenika za januar 2020 Odluka
Odluka za zastupnički paušal za novembar 2019 Odluka
Odluka za prevoz uposlenika za januar 2020 Odluka
Odluka o službenom putovanju Odluka
Paušal za oktobar 2019.godine Odluka
Odluka o odobravanju sredstava za kotizaciju za seminar Odluka
Odluka o odobravanju sredstava za kotizaciju za seminar Odluka
Odluka-prevoz-decembar 2019 Odluka
Odluka o isplati paušala za septembar 2019.g. Odluka
Odluka o isplati paušala za avgust 2019 Odluka
Odluka o isplati paušala za juli 2019.g. Odluka
Odluka-prevoz-novembar 2019 Odluka
Odluka-prevoz-oktobar 2019 Odluka
Odluka -prevoz-septembar Odluka
Odluka- prevoz-avgust Odluka
Odluka-kotizacija Odluka
Odluka o isplati paušala za juni 2019.godinu Odluka
Odluka prevoz juli 2019 Odluka
Odluka seminar Odluka
Odluka regres zaposleni u Službi za skupštinske poslove Odluka
Vodič
Vodič za pristup informacijama u Službi za skupštinske poslove Vodič
Ostalo
Zaključaknovčana naknadačlanovima radnih tijela Ostalo
Zaključak novčana naknada za članove Vijeća nacionalnih manjina Ostalo
Zaključak paušal pola radnog vremena Ostalo
Zaključak paušal Ostalo
Zaključak novčana naknada sekretarima radnih tjela Ostalo