Služba za skupštinske poslove

Rad organa uprave

Odluka
Odluka o izradi Plana integriteta u Službi za skupštinske poslove Odluka
Odbor za žalbe javnosti Odluka, Odluka, Odluka, Odluka
Nezavisni odbor Odluka, Odluka, Odluka, Odluka
Skupštinska radna tijela Odluka, Odluka, Odluka, Odluka
Vijeće nacionalnih manjina Odluka, Odluka, Odluka
Ostalo
Naknada za paušale Ostalo
Sekretari skupštinskih radnih tijela, Nezavisnog odbora, Odbora za žalbe javnosti i Vijeća nacionalnih manjina Ostalo, Ostalo