KJP TVSA

Zastupnička inicijativa vezana za provedbu UREDBE O VRSTI I POSTUPKU OBJAVLJIVANJA PROPISA I JAVNOSTI RADA ORGANA UPRAVE, JAVNIH PREDUZEĆA, JAVNIH USTANOVA I PRAVNIH LICA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO.

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori