JU Zavod za javno zdravstvo

Zdravstveno stanje stanovništva, odrednice zdravlja i zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo u 2020. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva

Zdravstveno stanje stanovništva, odrednice zdravlja i zdravstvena zaštita u Kantonu Sarajevo u 2020. godini sa prijedlogom mjera za poboljšanje zdravstvenog stanja stanovništva

Zastupnička inicijativa "da po ugledu na mnoge institucije koje su ekvivalent našem resornom ministarstvu i Zavodu za javno zdravstvo izdate zvaničnu preporuku za suplementaciju vitaminom D naročito u zimskom periodu".

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak E. Konaković 03.11.2020.

Z A K LJ U Č A K

-Skupština Kantona Sarajevo traži hitno informacije o broju pacijenata koji su hospitalizirani na KCUS.
- Informacije se traže od Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo.
- Izvještaji se trebaju dostaviti na osnovu statističkih listića ili drugih metoda kojima se utvrđuje broj pacijenata na KCUS.
- Informacije se dostavljaju za mjesece oktobar i novembar.
- Rok za dostavu podataka je 3 dana.

Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostave SVI rezultati mikrobiološke, fizičko-hemijske analize vode, analize rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode izvršenih u 2019. godini.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za završetak pilot studije ¨Opservaciona studija prevalencije plućnih opstruktivnih bolesti kao posljedica visokih koncentracija polutanata u zraku u KS".

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: