JU Zavod za javno zdravstvo

Zaključak E. Konaković 03.11.2020.

Z A K LJ U Č A K

-Skupština Kantona Sarajevo traži hitno informacije o broju pacijenata koji su hospitalizirani na KCUS.
- Informacije se traže od Zavoda zdravstvenog osiguranja i Zavoda za javno zdravstvo.
- Izvještaji se trebaju dostaviti na osnovu statističkih listića ili drugih metoda kojima se utvrđuje broj pacijenata na KCUS.
- Informacije se dostavljaju za mjesece oktobar i novembar.
- Rok za dostavu podataka je 3 dana.

Zastupničko pitanje: Molim da mi se dostave SVI rezultati mikrobiološke, fizičko-hemijske analize vode, analize rezidualnog hlora i monitoringa površinske vode izvršenih u 2019. godini.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za završetak pilot studije ¨Opservaciona studija prevalencije plućnih opstruktivnih bolesti kao posljedica visokih koncentracija polutanata u zraku u KS".

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim aktivnostima monitoringa, analize i izvještavanja shodno članu 50. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini.”

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

• Molim ​Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da me obavijesti zašto nisu postupili po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj ​01-05-35430-2/19 od ​30.09.2019. godine jer se na web stranici Zavoda nalazi Bilten za mjese

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa Strategija zdravstvenog stanja stanovništva

1. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da objavljuje detaljne podatke, uključujući brojčane vrijednosti fizičko-hemijskih parametara, naročito parametara teških metala u svakom broju Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na podrućju Kantona Sarajevo , bez obzira na veliku količinu podataka.
2. Obavezuje se Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, da svaki broj Biltena o zdravstvenoj ispravnosti vode na području Kantona Sarajevo sa gore pomenutim podacima, OBAVEZNO objavljuje na svojoj web stranici , kako bi bio dostupan javnosti.