JU Zavod za javno zdravstvo

“Molim da mi dostavite informaciju o provedenim aktivnostima monitoringa, analize i izvještavanja shodno članu 50. Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka u Kantonu Sarajevo (Službene novine KS 23/16) u 2018. i 2019. godini.”

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

• Molim ​Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo da me obavijesti zašto nisu postupili po Zaključku Skupštine Kantona Sarajevo broj ​01-05-35430-2/19 od ​30.09.2019. godine jer se na web stranici Zavoda nalazi Bilten za mjese

Postavljeno na: 
15 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa prema javnim organima da se izvrše nove analize zemljišta u i oko deponije Smiljevići na prisustvo teških metala, te naročito prisustvo dioksina i furana.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje vezano za mjerenja hemijskih parametara skupine B definisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode u laboratorijam KJKP Vodovod i kanalizacija i Zavoda za javno zdravstvo.

Postavljeno na: 
13 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori