Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

U cilju podcrtavanja važnosti i značaja nauke i doprinosa žena u nauci, o kojima nismo mnogo čuli jer im nikada nije ustupljen adekvatan udžbenički prostor, podnosim inicijativu za imenovanje Katedre/amfiteatra za matematiku na Prirodno mnatematičkom faku

Postavljeno na: 
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa prema Ministarstvu obrazovanja, nauke i mladih da iz sredstava planiranih za Nabavka opreme planira sredstva u iznosu od 20.000 KM za "Uredenje dvorišta i asfaltiranje prostora oko Sedme osnovne škole Blažuj".

Postavljeno na: 
30. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: