Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade

Zastupnička inicijativa vezana za izgradnju višenamjenskog objekta u Pejtonu-Općina Ilidža, namijenjenog za dječiji vrtić, dnevni centar za djecu sa poteškoćama u razvoju i centra za zdravo starenje.

Odgovor: 

Zastupnička inicijativa „da se HITNO iznadju sredstva za nastavak projekta saradnje sa privatnim vrticima i subvencioniranja , a kako bi se djeca sa liste cekanja u JU Djeca Sarajeva mogla bez problema upisati u iste.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori