Uprava za šumarstvo

Pitanje: Molim da mi dostavite kopiju programa utroška sredstava za 2021. godinu  koji je Uprava za šumarstvo dužna izraditi shodno članu 62. stav (2) Zakona o šumama Kantona Sarajevo.

Postavljeno na: 
33. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa „da se u okviru RCUO Smiljevići na svim slobodnim površinama na kojima je to moguće, kao i uz ogradu odnosno njen dio za koji sigurno znamo da neće biti predmet proširenja deponije u tom dijelu".

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite informaciju o provedbi zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-43265-1/19 od 11.12.2019. godine koje se odnose na mjere totalne zabrane korištenja uglja i druge povezane mjere.

Postavljeno na: 
26 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: “Molim Vladu KS, Ministarstvo privrede, Upravu za šumarstvo KS da me obavijeste o stanju prašuma na području Bjelašnice i Igmana, poduzetim aktivnostima na njihovoj zaštiti i planovima za budućnost.”

Postavljeno na: 
18 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori