Ministarstvo privrede

Inicijativa da se poduzmu sve potrebne mjere i radnje kako bi u što skorije vrijeme kreirali "Projekt podsticaja zapošljavanja i saradnje između privrednika KS i osoba sa invaliditetom KS", odnosno vaučeri za posao osobama sa invaliditetom koji bi privred

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Da se na narednoj Redovnoj sednici Skupštine Kantona Sarajevo kao posebna tačka dnevnog reda razmatra učešće kompanija i drugih privrednih subjekata iz BiH u organizaciji Vlade Kantona Sarajevo na sajmu EXPO 2020 koji je održan u Dubaiju

Postavljeno na: 
16. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Molim da mi dostavite informaciju zašto je "Park šuma prijateljstva" zatvoren te zašto se ništa ne poduzima na rješavanju ovog za građane iznimno bitnog pitanja, kao i da li je zakupac poslovnog objekta deložiran s obzirom da je bespravni korisnik istog

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Nakon odgovora ZOI 84 gdje podržava navedenu inicijativu za adptaciju prostorija koje se koriste kao svlačionice i za izgradnju toaleta na Zetri kod šatora za led koji koriste hokejaški timovi za treninge, podnosim inicijativu prema Ministarstvu privrede

Postavljeno na: 
14. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za organizovanje radnog sastanka sa svim zainteresovanim stranama za potrebe organizovanja tradicionalnog bazara za mikro uzgajivače voća i povrća, proizvođače proizvoda od voća i povrća, drugih tradicionalnih proizvoda...

Molim Kantonalnu upravu za inspekcijske poslove da mi dostavi info o broju inspekcijskih nadzora Inspektorata pojoprivrede, vodne i šumarske inspekcije nad šumskim radovima u Šumskogospodarskom području "Trnovsko"

Informacija o nepokrenutim stečajnim i likvidacionim postupcima privrednih društava u Kantonu Sarajevo sa učešćem državnog kapitala koja se nalaze na Listi privrednih društava u nadležnosti Ministarstva privrede koja nemaju upravljačke org

Informacija o nepokrenutim stečajnim i likvidacionim postupcima privrednih društava u Kantonu Sarajevo sa učešćem državnog kapitala koja se nalaze na Listi privrednih društava u nadležnosti Ministarstva privrede koja nemaju upravljačke organe te gdje nisu pokrenute nikakve aktivnosti stečaja i likvidacije