Ministarstvo privrede

Inicijativa da se objavljena lista zabranjenih djelatnosti uskladi sa Naredbama Štaba CZ i da se uvrsti šifra djelatnosti za Privatne zubotehničke laboratorije, kako bi se omogućila dodjela dijela budžetskih sredstava i time olakšao nastavak rada.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa „za hitnu izradu i usvajanje odluka o zaštiti izvorišta, načina određivanja zona sanitarne zaštite i mjera zaštite izvorišta vode u KS i programa mjera za otkup zemljišta u prvoj vodozaštitnoj zoni radi ograđivanja cjelokupne zaštitne zone.

Postavljeno na: 
25 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Privremena odluka o zaštiti izvorišta vode od značaja za snabdjevanjem vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, površinske i podzemne vode “Sarajevskog polja” na području Kantona Sarajevo

Privremena odluka o zaštiti izvorišta vode od značaja za snabdjevanjem vodom za piće, korištenje izvora mineralne, termalne, površinske i podzemne vode “Sarajevskog polja” na području Kantona Sarajevo