Ministarstvo privrede

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite evidenciju zaštitnih šuma i šuma sa posebnom namjenom na području Kantona Sarajevo u elektronskoj formi, te da ih objavite na zvaničnoj web stranici.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite sve informacije o izmjenama Statuta preduzeća i Pravilnika o radu i sistematizaciji radnih mjesta svih kantonalnih javnih preduzeća od marta 2020. godine do danas.

Postavljeno na: 
29. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje: Molim da mi dostavite sljedeće informacije: Broj privrednih subjekata registrovan u Kantonu Sarajevo razvrstan po Općinama, • Spisak privrednih subjekata po djelatnostima koje su registrovane u Općini Novi Grad.

Odgovor: 

Inicijativa za uređenje područja Dolina u MZ Rakovica kao i da se razmatri da taj lokalitet postane dio zaštičenog područja KS kojim bi upravljanje i održavanje prešlo u nadležnost “JU za zaštićena prirodna područja “ a sve nakon uređenja.

Postavljeno na: 
28. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori