Ministarstvo za boračka pitanja

Iicijativa Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji sa Fondom memorijala Kantona Sarajevo i porodicom pokojnog Karla Ivandića hitno pristupi izradi i izgradnji adekvatnog spomen obilježja pomenutom tragično stradalom momku.

Postavljeno na: 
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Usklađivanje Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevo i Općinama u Kantonu Sarajevo

Postavljeno na: 
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa: Da se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2022. godinu na poziciji Ministarstva za boračka pitanja predvide sredstva u iznosu od 350.000,00 KM za uređenje Aleje Veterana, na gradskom groblju Vlakovo.

Postavljeno na: 
45. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Pitanje Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo koje glasi: Kakav je službeni stav ministarstva po pitanju promjene imena okolnog kompleksa kasarne "Šemso Baručija" i da li je sve urađeno u skladu sa procedurama?

Postavljeno na: 
43. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo