Ministarstvo za boračka pitanja

Zastupnička inicijativa “za obnavljanje, sanaciju i rekonstrukciju “Sarajevskih ruža”, u skladu sa pravilima struke, poštujući njihovu historijsku vrijednost, te kreiranje plana za njihovo redovno održavanje”.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ za 2021. godinu

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila-žrtava rata „IKRE“ za 2021. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju kalendara za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godine na području Kantona Sarajevo

Iicijativa Ministarstvu za boračka pitanja da u saradnji sa Fondom memorijala Kantona Sarajevo i porodicom pokojnog Karla Ivandića hitno pristupi izradi i izgradnji adekvatnog spomen obilježja pomenutom tragično stradalom momku.

Postavljeno na: 
46. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: