Zastupnička pitanja

Marijela Hašimbegović

Marijela Hašimbegović

19.04.2023
Puni tekst pitanja:

Koje mjere su do sada poduzete po pitanju dopisa radnika Elektrotehničke škole za energetiku u Sarajevu koji su uputili dopis i na adresu vašeg resornog ministarstva. Sadržaj dopisa upućuje na organiziran i masovan mobing radnika, takođe iznose se i razne činjenice koje govore o korupciji i nezakonitom poslovanju ove škole.


Marijela Hašimbegović

29.03.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je osposobljavanje parkinga na groblju ‘Vlakovo’. Koje su prepreke i kojoj fazi je uklanjanje bespravnog objekta cvjećare na ovom lokalitetu ?


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu ime učenika Srednje škole za saobraćaj i komunikacije Sarajevo na temu EFIKASAN SISTEM ELEKTRONSKE NAPLATE U JAVNOM GRADSKOM PRIJEVOZU SARAJEVO

Ovakav pristup mladih koji su identifikovali problem sa ciljem poboljšanja uslova javnog prijevoz ima svoje dodatno značenje u smislu intencije da participiraju u društvenim procesima što je iznimno značajno i pohvalno.

Inicijativu koja se čini razumna prenosim u cjelosti na dalje razmatranje .

‘ Mi se u sklopu praktičnog dijela predmeta Građansko obrazovanje „Projekt građanin“ bavimo problemom neefikasnog gradskog prevoza i ovim putem želimo dati naš doprinos u njegovom rješavanju.

Svjesni smo da gradski prevoz nije efikasan. Da vozila često kasne ili ih nema, da se gužve stvaraju na stanicama, da su vozila zapuštena, da se GRAS nalazi u ogromnim problemima, da je Centrotrans privatna firma itd. I pored brojnih problema, problem zbog kojeg Vam se mi obraćamo je i dalje loš i neefikasan novi sistem elektronske naplate, koji je najavljen 2019. godine od strane Ministra saobraćaja KS Adnana Štete.

Iako najavljivano “elektronski čitači” još uvijek nisu uvedeni u sva vozila javnog prevoza, kako je to ministar Šteta obećavao. U Centrontransu je uvedeno elektronsko naplaćivanje karti i efikasno je, dok u Grasu u nekoliko autobusa postoji aparat za elektronsko naplaćivanje ali nije efikasno ili ne radi. Samim tim stvara se dodatna gužva dok vozač svakom pojedinačno naplati kartu. Uvođenje novog jedinstvenog sistema elektronske naplate karata bi znatno olakšalo posao vozačima ali i značajno smanjilo gužve.

Također korigovanje i diferencijacija cijene karata bi znatno privuklo građane da koriste gradski prevoz. Svjedoci smo da i danas vožnja košta isto vozili se dvije ili 22 stanice, a mnogi ne žele da koriste gradski prijevoz jer će platit dosta novca dok dodju do svog odredišta, mjenjajući dva ili više vozila i linije.

Zbog svega navedenog mjera javne politike za koju se naš razred zalaže je da se:

“Elektronski čitači i naplata uvedu u sva vozila Javnog gradskog prijevoza i da se cijene karte naplaćuju po vremenskom intervalu”.

Po uzoru na Grad Zagreb gdje karta vrijedi za sve zone i linije i prenosiva je i na druge korisnike neovisno o smjeru putovanja 90 minuta u prvoj i drugoj zoni. Za kraća putovanja prvom ili drugom zonom, dostupna je i karta od 30 minuta i karta od 60 minuta. Ukoliko se kartom od 30 minuta, kao i kartom od 60 minuta, nastavlja putovanje drugom linijom, prilikom ulaska u vozilo, za registraciju dovoljno je samo prisloniti karticu na za to predviđeni uređaj. Također, vrijednosnom kartom može se platiti prijevoz za više osoba ili platiti cjelodnevni prijevoz, a sa vrijednosne karte sredstva će biti umanjena samo ako je od prethodne registracije isteklo vrijeme predviđeno za putovanje’.

U konačnici molim za pismo podrške za ovaj razred i njihovu izvrsnu inicijativu i spremnost da pruže svoj doprinos u stvaranju boljih uslova javnog prevoza


29.03.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu da se upriliči sastanak sa mladim inovatorom Damirom Hanićem povodom njegovog projekta kojeg je osmislio za borbu protiv zagađenja zraka radi potencijalne saradnje i podrške mladim inovatorima u nauci.


Marijela Hašimbegović

24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu za otvaranjem Ureda za mobing i zaštitu dostojanstva radi prisutnosti ove negativne društvene pojave koja poprima sve šire razmjere sa ciljem prevencije i zaštite ljudskih prava ljudi koji su na radnom mjestu izloženi raznim oblicima neprihvatljivog ponašanja koje šteti dostojanstvu čovjeka, ugrožava njegovo zdravlje fizičko i mentalno, ugrožava zdravlje njihovih porodica ili može kompromitovati žrtvinu profesionalnu budućnost.


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

KJKP ‘ POKOP ‘ svoju djelatnost obavlja na osnovu Odluke o uređenju i održavanju gradskih grobalja koja datira iz 1985 godine. U ranijem sazivu Skupštine donesena je Odluka da se formira radno tijelo koje će sačiniti novi prijedlog Uredbe o upravljanju i održavanju grobalja i obavljanja pogrebnih djelatnosti U kojoj fazi su ovi procesi i kada možemo očekivati formu prijedloga ove Uredbe ?


24.03.2023
Puni tekst pitanja:

Po kojem zakonskom osnovu se vrši zapošljavanje asistenata u osnovnim školama na neodređeno vrijeme ? Instrukcije koje su dostavljene školama od strane vašeg resornog ministarstva po ovom pitanju pozivaju se na Zaključak Skupštine KS i Posebni program Vlade Kantona za unapređenje inkluzije.
Asistenti po Pravilniku o inkluzivnom obrazovanju trebaju biti akreditovani od strane PPZa odnosno Ministarstva. Asistenti su radnici i na njih se odnose propisi iz radnog zakonodavstva uključujući Kolektivni ugovor i Pravilnik o tehnološkom višku. Zapošljavanje asistenata je regulirano Kolektivnim ugovorom i nije predviđeno njihovo zapošljavanje na neodređeno vrijeme.

Molim za pojašnjenje kako bi se utvrdilo da li postoje pravne nesigurnosti po ovom pitanju


Marijela Hašimbegović

09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi digitalizacije procesa prijema radnika u predškolskim ustanovama i osnovnim školama Kantona Sarajevo što podrazumjeva izmjenu normativa.

Prijem radnika u osnovnim školama vrši se u skladu sa Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u osnovnim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 12/22 i 22/22).

Procedure koje sprovodimo kao i zakonska regulativa trebaju održavati procese prohodnim , a ne kompliciranim i otežavajućim. U ovom slučaju tokom procesa prijema radnika opterećenje je i na radnicima koji su imenovani u komisijama za obradu pristigle dokumentacije ujedno i na kolegama aplikantima koji imaju i dodatne finansijske troškove.

Digitalizacijom procesa prijema radnika štedimo vrijeme, smanjujemo troškove, potičemo transparentnost , smanjujemo nejednakost u bodovanju i sl.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o Registru osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo sa ciljem prikupljanja podataka o uzroku, vrsti, stepenu i oštećenju zdravlja osoba s invaliditetom. U skladu sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom kao i propisima i standardima EU ovakav Zakon će omogućiti Registar osoba sa invaliditetom Kantona Sarajevo i elektroničnog vođenja baze podataka kao zbirnim statističkim pokazateljem.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu radi izrade Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo.

U praksi se susrećemo sa preklapanjem nadležnosti sa drugim nivoima vlasti koje usporavaju i blokiraju procese rada i s tim u vezi Zakon je potrebno usaglasiti sa jedinicama lokalne samouprave, a sve u skladu sa federalnim zakonom i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi koju je potpisala i BiH. Ovakav Zakon će otvoriti set drugih bitnih zakonskih rješenja koja su bitna za našu lokalnu zajednicu kao i pitanja raspodjele javnih prihoda, komunalne infrastrukture, javni prijevoz, vodovov i kanalizacija, grijanje, parking, tržnice i osnovno obrazovanje.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj su fazi četiri postupka vršenja strategijske procjene uticaja na okoliš za planove prostornog uređenja: IDRP „Sportsko rekreaciono područje Bjelašnica“, UP „Igman Veliko polje“, PPPPO RCUO „Smiljevići“ i RP „Gornje Telalovo polje I“, sve u skladu sa kriterijumima utvrđenim članom 5. Uredbe o strategijskoj procjeni uticaja planova i programa na okoliš (Sl. novine KS, broj 32/11) obzirom da za navedene planove nije utvrđena obaveza vršenja strateške procjene uticaja na okoliš.


09.02.2023
Puni tekst pitanja:

Na koji način dokazujete rezultate projekta ‘ Energijska efikasnost u javnim objektima Kantona Sarajevo’ i uštedu na energiji iz koje se vraćaju krediti. Koliki su iznosi za troškove grijanja u javnim objektima prije i poslije utopljavanja objekta i da li su fakture za utrošak toplotne energije krajnji dokazi o kvalitetu ovih radova ? S tim u vezi molim da mi dostavite rezultate od tri uzorka utopljenih javnih objekata sa fakturama za toplotnu energiju prije i poslije utopljavanja.


Marijela Hašimbegović

30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se projektu ‘Mala scena Narodnog pozorišta sa radionicama i smještajnim kapacitetima’ koji je bio dijelom Programa javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2018-2020 ( Zaključak broj 02-05-30402-21/17 od 12.10.2017 ) vrati isti status ili da se kroz druge povoljne prilike riješi akutno otvoreno pitanje koje se prevashodno odnosi na sigurnost havarisanog objekta Radionica JU Narodno pozorište.

Ovaj objekat se nalazi u ulici Terezije 52,Skenderija i njegova trenutna namjena su usluge izrade i skladištenja scenografija JU Narodnog pozorišta. Sigurnost ovog objekta je ugrožena radi klizišta koje se nalazi neposredno uz objekat i stanje se dodatno pogoršalo nakon izgradnje novih objekata iznad ove lokacije. U objektu Radionica nalazi se i plinsko postrojenje za grijanje koje dodatno predstavlja ozbiljnu prijetnju jer klizište svojim stalnim radom ostavlja vidljive tragove na zidovima, podovima, plafonima, potpornim zidovima i vrši fizičko ugrožavanje objekta općenito. Do sada su dva inspekcijska nalaza stavila u fokus alarmantno lošu sigurnosnu situaciju ovog objekta.

Do danas osim izrade Idejnog rješenja novog objekta i izmjena Regulacionog plana Podgaj - Tekija nije bilo drugih aktivnosti. Plan budućih aktivnosti prevashodno se odnosi na privremeno izmještanje Radionica na drugu lokaciju koja je adekvatna za izvršenje poslova izrade i skladištenja scenografija, a sve u skladu sa stručnim zahtjevima ( kvadratura i visina prostora, stepen vlage i slično, udaljenost od Pozorišta radi svakodnevnog transporta kamionom ). Ovaj privremeni prostor može služiti i za povremeno igranje predstava i biti u funkciji prostora Male scene.

Nakon izmještanja sljedeće aktivnosti su rušenje havarisanog objekta uz sve druge predradnje ( urbanistička, građevinska dozvola i drugi planski dokumenti). U posjedu ovog zemljišta gdje se nalazi objekat upisani su JU Narodno pozorište i fizičko lice koje posjeduje jedan manji dio rubnog dijela lokacije. Potrebno je planirati pravne radnje radi povrata ovog dijela zemljišta u posjed JU Narodnog pozorišta.

Urađeno Idejno rješenje novog objekta koristi vertikalne mogućnosti u smislu iskoristivosti prostora za druge namjene koje su neophodne Pozorištu i potrebama kulture općenito.

Novi objekat je osmišljen na način da se u suterenu zadrži prostor za radionice i fundus scenografija, a vertikalno su planirani prostori Male scene i u gornjoj zoni smještajni kapaciteti za gostujuće umjetnike Pozorišta.Trenutno za ovaj smještaj izdvajaju se velika sredstva ( hoteli ili privatni smještaj).

Prostor Male scene projektovan je u istim dimenzijama kao i velika pozornica JU Narodnog pozorišta i kapaciteta od 250 sjedišta.Višestruke su vrijednosti ovog projekta, a tiču se stvaranja boljih uslova za rad (rasterećenje rada na velikoj pozornici - aktivnosti tri umjetnička ansambla, najam sale, festivali, gostujuće predstave i slično ),bolje uslove rada u Radionicama, uštede u smislu smještaja gostujućih umjetnika i svakako veliki doprinos u bogatijoj kulturnoj sceni BiH. Ulaganjem u kulturu ulažemo u kulturni kapital koji akumulira sve kulturne vrijednosti.

Mjere sigurnosti su primarne i u ovom trenutku ozbiljno ugrožavaju živote uposlenika, kao i živote svih drugih koji žive i rade u neposrednoj blizini. Molim vas da krajnje ozbiljno prihvatite ovu inicijativu i pokrenete sve dalje aktivnosti definisane metodologijom projekata koji su dio Programa javnih investicija ili drugih povoljnih prilika koje će donijeti rješenje za ovakvu situaciju.


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano od strane KJP ‘Sarajevo-šume’ d.o.o u periodu 2021 i 2022 godine, u kom iznosu i kom procentu je izvršena realizacija u odnosu na plan ?

Koliko je šumsko uzgojnih radova realizirano u periodu 2021 i 2022 godine kroz ‘volonterske akcije pošumljavanja’?

Da li je KJP ‘Sarajevo-šume’d.o.o. izvršio minimalan obim poslova biološke reprodukcije šuma u vremenu od 2021 do kraja 2022 , predviđenog šumskogospodarskim osnovama u skladu sa Zakonom o šumama i Ugovorom o prijenosu poslova gospodarenja državnim šumama na području Kantona Sarajevo?


30.01.2023
Puni tekst pitanja:

U kojoj fazi je projekat ‘ Centar za rani rast i razvoj djece pri Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo’koji je dio Posebnog programa Vlade Kantona Sarajevo za unapređenje inkluzije u Kantonu Sarajevo


21.09.2023

Marijela Hašimbegović

21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem inicijativu radi hitnog rješavanja pitanja ostvarivanja prava djeteta na zdravstveni Ijekarski pregled radi izdavanja Ijekarskog uvjerenja neophodnog za upis u vrtić


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se izvrši inspekcijski nalaz izrade i procesa donošenja kurikularne reforme.

Utvrditi normative zakonske regulative kojima se definiše proces donošenja kurikularne reforme i svi bitni elementi obrazovnog sistema.


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi zašto E-dnevnik nije stavljen u tehničku funkciju sa početkom školske godine.

Na koji način vršite monitoring sprovedbe kurikuluma kada tehničke predispozicije nisu zadovoljene


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Ocjenjivanje učenika u okviru podrućja koji su planirani Kurikukumom?


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se razmotri pitanje edukacije nastavnika u oblasti usvajanja novih praksi definisanih kurikuralnom reformom. Kako i na koji način i u kojem vremenskom okviru je izvršena ova edukacija ?


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi jesu li udžbenici koji su obezbjeđeni od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS budžetskim novcem u skladu sa Nastavnim planom i programom i kurikularnom reformom.


21.09.2023
Puni tekst pitanja:

Upućujem hitnu inicijativu da se utvrdi pitanje da li je kurikularna reforma usklađena sa Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u osnovnoj školi


22.05.2023

Marijela Hašimbegović

22.05.2023
Puni tekst pitanja:

Pokrećem inicijativu radi organiziranja sastanka između Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS sa udruženjem ‘Vijeće roditelja učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo’ radi usaglašavanja dokumenta Informacija( Naredba ) koji se tiče hodograma, protokola vezanog za postupanje u kriznim situacijama u školama usljed potencijalne prijetnje sigurnosti uzrokovane nevoljnim radnjama učenika/ca u kojima postoji opasnost ugrožavanja vlastitog ili života drugih lica.
Navedeni dokument mora se preispitati uz posebnu naznaku ko i kada upućuje djecu na Kliniku za psihijatriju radi opservacije obzirom da direktor škole nema zakonsko pravo vršiti ovakve radnje . Dokument mora biti prezentiran na zakonskim osnovama u skladu sa konvencijama o pravima djece ( što zagovara i Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja FBiH- Kantonalni odbor KS ) uz objektivan i razuman način i umirujuću notu, vodeći računa o mogućim posljedicama ovakvog djelovanja i potencijalne traumatizacije djece.


25.01.2023

Marijela Hašimbegović

25.01.2023
Puni tekst pitanja:

Podnosim inicijativu da se izvrši izmjena Odluke o utvrđivanju osnovice i boda za obračun plaće zaposlenima koji primaju plaću iz budžeta Kantona Sarajevo za 2023 godinu koju je usvojila Vlada Kantona Sarajevo, a koja podrazumjeva uvećanje plaće za 5% za više od 14.500 zaposlenika.

Molim da se izvrši ravnomjerno povećanje plaća, u iznosu jednakom za sve zaposlene bez namjere degradiranja i sa punom pažnjom socijalne osjetljivosti. U ovo teško vrijeme inflacije moramo voditi računa posebno o onim zaposlenicima sa najnižim plaćama.

Vjerujem da ste u prilici iznaći modus koji u zadatim budžetskim okvirima može stvoriti ambijent jednake materijalne podrške.

Takođe sugerišem saradnju sa Kantonalnim odborom SSVOONK i da se razmotri njihov prijedlog po pitanju rješavanja ove Odluke


30.11.2023

Marijela Hašimbegović

30.11.2023
Puni tekst pitanja:

Inicijativa koju upućujem u ime građana sa ciljem njihove zaštite od mogućeg ponavljajućeg fizičkog napada od strane osobe zakoje postoje indicije da je ustatusu beskućnika i stanja socijalne potrebe u smislu institucionalnog zgbrinjavanja neophodne skrb