Odgovori na zastupnička pitanja

36. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Danijela Kristić

Vibor Handžić

Jasmina Bišćević-Tokić

Haris Zahiragić

Igor Stojanović

Samir Suljević

Segmedina Srna-Bajramović

Neira Dizdarević

Mahir Dević

Senad Hasanović