Ministarstvo unutrašnjih poslova

Da li MUP KS ima prijedloge za nova rješenja poput prinudne naplate putem Porezne uprave FBIH, neke druge predviđene zatvorske kazne ukoliko lice odbija da plati ili bilo koji prijedlog koji možda nije u nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo ali koji bis

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Imajući u vidu mjere koje je Vlada Kantona Sarajevo donijela na sjednici 28.5.2023. godine, a jedna od njih je i pojačan rad presretača, koliko funkcionalnih vozila presretača ima jedinica za saobraćaj MUP-a KS, imajući u vidu da nedavno nabavljeno T-roc

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem zastupničko pitanje Vladi Kantona Sarajevo, Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, za dostavu informacije o postavljanje uredjaja za kontrolu saobraćaja u ulici „Bistrik“ Općina Stari Grad.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zašto MUP KS ne pokreće upravne sporove za privremeno oduzimanje vozačkih dozvola licima koja su evidentirana u službenim evidencijama MUP-a KS i zdravstvenih ustanova KS kao ovisnici o opojnim drogama i alkoholu te iste uputi na vanredne Ijekarske pregle

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i njegov Sektor za upravljanje, realizaciju projekata i nadzor u stambenoj oblasti primjeni ista iskustva radi praćenja promjene etažn

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Podnosim inicijativu da Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo izradi digitalnu brošuru o načinu postupanja stanovnika Kantona Sarajevo u slučaju otuđenja ili gubitka lične dokumentacije na prostoru van Bosne i Hercegovine.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim inicijativu da Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo pojača kontrolu saobraćaja kroz ulicu Alipašina i obezbijedi veću sigurnost pješaka, ali i vozača koji svakodnevno koriste ovaj putni pravac radi ulaza/izlaza iz grada Sarajeva.

Postavljeno na: 
Sedma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Podnosim zastupničku inicijativu za postavljanje znakova „djeca na putu" i „Škola u blizini", kao i potencijalno ograničavanje maksimalne brzine kretanja u ulici Alipašina kod broja 41.

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori