Ministarstvo unutrašnjih poslova

Na tragu mojih ranijih pitanja upućenih Upravi policije MUP-a KS a koja su se odnosila na nezakonito činovanje po internom oglasu od 8.juna 2012.g, tražim da mi dostavite informacije o potvrđivanju čina policijskom službeniku Dupovac Hasanu. Po kojem osn

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Tražim od Ministarstva unutrašnjih poslova KS i Ministarstva saobraćaja KS da prije svakog stacioniranog/fiksnog radara postavljenog na dijelu autoceste koji se nalazi u KS, ali i prije svih stacioniranih radara postavljenih na brzim, magistralnim, region

Postavljeno na: 
Šesta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Upućujem pitanje Ministarstvu unutrašnjim poslova da li je okončana konkursna procedura prijema novih policijskih službenika te bih molila detaljno pojašnjenje procedura usvajanja pravilnika o novo, sistematizaciji radnih mjesta.

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Na osnovu mnogobrojnih žalbi naših građana-vozača na neprimjereno ponašanje u saobraćaju vozača autobusa Centrotransa na liniji Čengić Vila-Baščaršija molim da poduzmete potrebne mjere. Naime u većini slučajeva vozači ne ulaze na autobuska proširenja koja

Postavljeno na: 
Peta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Na osnovu molbe roditelja učenika JU OŠ Osman Nakaš podnosim inicijativu za popravak znaka za pješački prijelaz ispred škole sa svjetlosnim upozorenjem koje trenutno ne radi

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 

Zastupničko pitanje vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?

Postavljeno na: 
Treća radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

U periodu od par dana na Dobrinji, na istoj lokaciji na žalost automobilom su udarena dva pješaka. Na ovaj problem upozoravalo se i u ranijem periodu ali se ništa nije poduzelo da se pješački prelaz na spoju ulica Salke Nezečića i Grada Bakua učini bezbij

Postavljeno na: 
Četvrta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje upućeno Ministarstvu unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, a vezano za činovanje pripadnika/službenika ministarstva: da li je tačno da u protekle četiri godine nije bilo činovanja u MUP-u Kantona Sarajevo?

Nelegalna deponija u 1. vodozaštitnoj zoni, u blizini korita rijeke Željeznice (Sokolović kolonija, polje od Mosta spasa stotinjak metara uzvodno, lijeva obala)

Postavljeno na: 
Prva radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: