Ministarstvo unutrašnjih poslova

Molim da mi se dostave podaci o mladim ljudima koji su u protekle dvije školske godine tokom svog obrazovanja u srednjim školama KS počinili neka od sljedećih djela kao što su: krađa, konzumiranje, podsticanje na konzumiranje, odnosno pomaganje..?

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Molim da mi se dostavi informacija o broju prijavljenih sl.nasilja u porodici i broju izrečenih zaštitnih mjera u periodu od 2020. godine

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za uvođenje ograničenja brzine motornim vozilima i drugim vrstama prevoza u ulicama Zelenih beretki i Branilaca Sarajeva na 30 km/h

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se obezbjede timovi saobraćajnih policajaca koji će edukovati vozače o pravilnom korištenju kružnih tokova na teritoriji KS

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa se odnosi na JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti SArajevo: da se izvrše provjere česti pozivi policije u školi?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Šta su ministarstva uradila po pitanju zaštite prava i osiguranja neometanog nastavka školovanja učenika D.R. kojeg je majka drugog dječaka pretukla u prostorijama osnovne škole Saburina?

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa za urgentno postavljanje usporivača brzine na više lokacija u ulici Nikole Šopa, općina Ilidža, prije svega na prostoru kod Osnovne škole KŠC "Sv.Josip" i post.zvučne i svjetl.sing.upozorenja na lokaciji navedene škole

Postavljeno na: 
Deveta radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Molim da mi se dostave podatci za 2021, 2022 i 2023 godinu vezano za broj saobraćajnih nesreća, nezgoda sa nastradalim licima, nezgoda sa materijalnom štetom, nezgoda sa poginulim licima, broj evidentiranih saor.n.za koje su učesnici popunili obrazac evr.

Postavljeno na: 
Osma radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: