Ministarstvo unutrašnjih poslova

Inicijativa za hitno upućivanje prijedloga izmjene/olakšice propisane mjere zabrane kretanja djeci mlađoj od 18 godina, prema Kriznom štabu Federacije BiH, kako bi se djeci omogućilo pravo kretanja bar po jedan sat dnevno u vremenu prije policijskog sata.

Postavljeno na: 
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa za izmjenu propisane mjere zabrane kretanja osobama starijim od 65 godina prema Kriznom štabu Federacije BiH, kako bi se ovoj populaciji omogućilo pravo kretanja zbog nabavke namirnica i lijekova.

Odgovor: 

Inicijativa za hitno uvođenje moratorija od 3 mjeseca, koji će omogućiti važenje isteklih registracija motornih vozila u Kantonu Sarajevo od dana proglašenja vandrednog stanja u KS.

Postavljeno na: 
23 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

zastupničko pitanje: Da li su institucije vlasti, a posebno ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo spremne za vrlo vjeroavatan povećan priliv migranata na područje Kantona Sarajevo koji se očekuje u narednim danima?

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa vezana za informacije o planu djelovanja Ministarstva unutarnjih poslova u potencijalnoj kriznoj situaciji koja može biti izazvana prilivom značajnijeg broja migranata.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupničko pitanje: “Molim da mi dostavite detaljan izvještaj o uzroku požara na adresi Stupska 19 zbog čijih je posljedica jedno lice izgubilo život.”

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupničko pitanje kojim se traži informacija o imenima etažnih vlasnika na adresi Stupska 19 koji su u periodu od 2012. godine do danas od parking mjesta bespravno bez odobrenja nadležnog organa, izgradili pojedinačne garaže sa garažnim vratima..

Postavljeno na: 
21 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa Samir Suljević

1. Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova da u saradnji sa Ministarstvon prostornog uređenja građenja i zaštite okoliša, putem upravnika zgrada obavjesti etažne vlasnike o novoj zakonskoj obavezi nabavke protupožarne opreme, shodno članu 25. stav (1) Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu ("Službene novine F BiH" 64/09).

2. Obavezuju se upravnici koji obavljaju poslove upravljanja i održavanja zgrada da podatke o stanju protupožatne opreme dostavljaju Civilnoj zaštiti Kantona Sarajevo, koja ima zadatak da ih objedinjava i obrađuje.

Pitanje: Molim sve subjekte koji su zaduženi za provedbu P​LANA INTERVENTNIH MJERA U SLUČAJEVIMA PREKOMJERNE ZAGAĐENOSTI ZRAKA U KANTONU SARAJEVO da me obavijeste o poduzetim aktivnostima tokom epizoda.

Postavljeno na: 
16 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori