Ministarstvo unutrašnjih poslova

Zastupnička inicijativa za postavljanje horizontalnih usporivača brzine – “ležećih policajaca” na četiri ili više lokacija.

Postavljeno na: 
52. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

U ime stanovnika KS i cijele Bosne i Hercegovine pitam Vladu KS kao i ministra MUP-a kakva je trenutno sigurnosna situacija u kantonu a i u cijeloj zemlji? Hoće li doći do oružanih sukoba i šta smo sve preduzeli da osiguramo stanovnoštvo u slučaju da nam

Postavljeno na: 
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Upućujem inicijativu resornom ministarstvu da, ukoliko trenutno nema, kreira i usvoji protokol djelovanja u slučaju nasilja u porodici, te da pokrene aktivnosti s ciljem punog upoznavanja svih policijskih službenika o načinu postupanja u skladu sa protoko

Postavljeno na: 
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: 
Odgovor: 

Imajući u vidu složenu sigurnosnu situaciju u Evropi, te intezivno izvođenje ratnih operacija relativno blizu teritorije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo, da li nadležne službe poduzimaju specifične preventivne aktivnosti u cilju zaštite civilnog st

Postavljeno na: 
49. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Pitanje: