Ministarstvo saobraćaja

Zastupnička inicijativa da nadležni resori pronađu HITNO način kako da riješe problem gužve u saobraćaju na saobraćajnici Safeta Hadžića, posebno na raskrsnici ulica Safeta Hadžića i Ive Andrića kod KJKP Toplane.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “da se na novim tramvajskim stajalištima ukoliko je to tehnički i finansijski moguće ugrade solarni paneli za napajanje istih.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za nabavku kvalitetnije opreme kojom će se regulisati rad semafora u Ilidžanskom kružnom toku kako bi se smanjili česti zastoji i gužve u saobraćaju motornih vozila”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Zastupnička inicijativa “za izmjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uređenju saobraćaja na području Kantona / Sl KS 30/17 i 46/17/ u članu 1. koji se odnosi na izmjene i dopune člana 40. stav 1 i 3”.

Postavljeno na: 
22 radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori