URED ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I KONTROLU KVALITETA

Zastupničko pitanje: - Šta je Ured uradio sa zaprimljenom prijavom vezanom za pripremu i provođenje javne nabavke rezervnih dijelova za vozila MAN u KJP "RAD"? Da li su utvrđene određene nezakonitosti u navedenom predmetu?

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zaključci Damir Nikšić (05.01.2021.)

1. Obavezuje se Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da Skupštini Kantona Sarajevo dostavi informaciju o zabilježenim djelima korupcije u sektoru izdavanja građevinskih dozvola i neplanske gradnje.
2. Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, kao i sve općine na području Kantona Sarajevo da poduzmu sve aktivnosti na rješavanju problema korupcije u sektoru izdavanja građevinskih dozvola i neplanske gradnje.

MIrza ČElik (21.05.2020)

Na osnovu člana 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12 - Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 21.05.2020. godine, na prijedlog zastupnika Čelik Mirze, donijela je slijedeći
Z A K LJ U Č A K